1333.


Notits fra tabt brev om Markvard Stove, høvedsmand over Sjælland

Tekst

Marquor S<toue>[1] capitein ofver Sieland.

1. S<toue>] Skonne Lucoppidan.

Oversættelse

Markvard Stove, høvedsmand over Sjælland.