1336-1359.


Rådet i Stralsund anfører udgifter til fogederne i Skåne.

Tekst

Anno domini m°ccc xxx sexto..... Wayekino xx marcas ratione advocacie in Skania

Anno domini millesimo ccc°xl octavo..... Item domino Nicolao Bisthorst.xx marcas de advocatia terre Skanie. Item domino Borchardo de Ozenbruggen ad xx marcas sibi prius datas de diversis expensis et sumptibus computatis de advocacia in Skanor de anno preterito x marcas cum hiis omnis monicio, que per ipsum fieri posset in futurum sedata est finaliter et sopita, nec civitatem pro aliquo monebit.

Item duobus Westfalis fratribus dictis de Essendia pro allecibus suis amissis tempore guerre habite inter regem Suecie et civitates maritimas xl marcas, qui dederunt civitati quitanciam.

Anno domini millesimo ccc° quinquagesimo primo.....

Item domino Hermanno de Rode xx marcas de advocacia Skanør.

Item Godoni Bolheghen l quinque marcas pro dampno suo recepto ex parte dominorum meorum consulum per regem Danorum sibi illato et quendam nomine Hermanno Skuthen.

Item domino Tolunio xix solidos iii denarios pro vino, quod dominus Hermannus de Rode recepit secum versus Skaniam.

Anno domini millesimo ccc° quinquagesimo septimo..... Item relicte domini Hinrici Stenhaghen xx marcas de advocacia Skanie.

Anno domini millesimo ccc° quinquagesimo octavo... Item domino Hinrico Crudener. xx. marcas de advocacia Skanie et xx marcas pro sumptibus et expensis habitis cum domino nostro duce Barnim Stetinensi in Skania.

Anno domini millesimo ccc° quinquagesimo nono..... Item domino Bernardo de Bremen xl marcas de advocacia Skanor et Falsterboden. Item Vinkenoghen Hystriam x marchas misso per dominum Albertum ducem Magnopolensem.

Item Alardo versus Skaniam et Helsingborch ad dominos regem duces Barnym Stetinensem et Magnopolensem xxiiiɉ sol grossorum et iiii marcas lubicensium denariorum.

Oversættelse

I Herrens 1336te år..... fremdeles 20 mark for fogedhvervet i Skåne til Wayekin.

I Herrens 1348nde år..... Fremdeles 20 mark til Nicolai Bisthorst for fogedhvervet i landet Skåne. Fremdeles til hr. Burchard van Osnabrück 10 mark til de 20, som han før blev givet for forskellige udgifter betalt i kontanter for fogedhvervet i Skanør det foregående år, hvorved alle yderligere krav, han kunne gøre af byen, for fremtiden endegyldigt er blevet bilagt og bragt til tavshed; han vil ikke kunne gøre byen krav på noget.

Fremdeles 40 mark til de to westfaliske brødre kaldet van Essen for deres til byen sendte sild i tiden, hvor der var krig imellem Sveriges konge og søstæderne: de gav kvittering herfor.

I Herrens 1351nde år..... Fremdeles 20 mark til hr. Herman van Rode for fogedhvervet i Skanør.

Fremdeles 55 mark til Godo Golhagen på vegne af mine herrer rådmænd for den ham påførte skade af kongen af Danmark og en vis Herman Skuthen.

Fremdeles 19 ørtug og 3 øre til hr. Tule for vin, som Herman van Rode tog med sig til Skåne.

I Herrens 1357nde år..... Fremdeles 20 mark til hr. Heinrich Stenhagens enke for fogedhvervet i Skåne.

I Herrens 1358nde år..... Fremdeles 20 mark til hr. Heinrich Crudener for fogedhvervet i Skåne og 20 mark for udgifter og udlæg afholdt med vor herre, hertug Barnim af Stettin, i Skåne.

I Herrens 1359nde år..... Fremdeles 40 mark til Bernhard van Bremen for fogedhvervet i Skanør og Falsterbo. Fremdeles 10 mark til til Finken og Hystria, udsending for hr. Albrecht, hertug af Mecklenburg.

Fremdeles 23½ skilling grot og 4 mark lybsk mønt til Alards rejse til Skåne og Helsingborg til herrerne kongen, hertug Barnim af Stettin og hertugen af Mecklenburg.