1338. 28. oktober. Stralsund


Herman Grawesten testamenterer bl. a. halvdelen af en gård og halvdelen af en stenkælder i København til sin hustru og søn.

Tekst

Ego Hermannus Grawesten ciuis Sundensis meorum sensuum compos quamuis corpere debilis meum in hunc modum conscriuo et ordino testamentum ♦

Et primo do uxori mee Hille et filio meo Petro dimidietatem curie mee quam habeo in Kopmanhauen et dimidietatem lapidei cellarii ibidem ♦

Item lego predictis uxori mee et filio meo sex libras grossorum in quibus michi Bremer meus gener tenetur racione hure curie mee in Kopmanhauen et septuaginta marcas denariorum quattor marcis minus in quibus antedictus Bremer meus gener racione brasci siligrinis salis et asserum dictorum waghenschot michi tenetur ♦

Insuper lego uxori mee et filio meo predictis omnia bona mea mobilia et immobilia et singula debita mea ubicumque sunt ♦

Huius mei testamenti eligo prouisores Iohannem Kasfelt et Hinricum Neseken ♦

Actum anno domini m°ccc° octauo in die beatorum apostolorum Symonis et Iude presentibus dominis Hinrico de Lochen et Arnaldo de Essende consulibus Sundensibus

Oversættelse

Jeg Herman Grawesten, borger i Stralsund, ved mine sansers fulde brug om end ved et svagt legeme, affatter og anordner mit testamente på følgende måde: og for det første overlader jeg min hustru Hille og min søn Peter halvdelen af min gård, som jeg har i København, og halvdelen af en stenkælder sammesteds. Ligeledes efterlader jeg min førnævnte hustru og søn 6 pund grot, som min svigersøn Bremer skylder mig for leje af min gård i i København og 70 minus 4 mark penge, som førnævnte Bremer er mig skyldig for malt, rug, salt og planker (dem der kaldes 'waghenschot'). Herudover efterlader jeg til min førnævnte hustru og søn alt mit rørlige og urørlige gods og alt det mig forskyldte, hvor end det befinder sig. Til eksekutorer for dette mit testamente udvælger jeg Johan Kasfelt og Heinrich Neseken. Afhandlet i det Herrens 1338de år på dagen for de hellige apostle Simon og Judas i nærvær af herrerne Heinrich van Lochen og Arnold van Essende, rådmænd i Stralsund.