Efter 1340. 25. juli. Lübeck


Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: slesvigkanniken Henrik og lübeckernotaren Nikolaus Magnus skylder Lübbert Schwartz 35 mark penge.

Oversættelse

Hr. Henrik Ottesen Vogt, kannik i Slesvig, og Nikolaus Magnus, byen Lübecks notar, skylder med samlet hånd 35 mark penge til Lübbert Schwartz, at indløses til carnisprivium 18. februar 1341.