1343. 6. juni.


Biskop Oluf af Reval og abbeden af Padis beretter til pave Clemens VI om den livlandske ordens vellykkede kamp mod de frafaldne ester.

Tekst

Item alia littera episcopi Revaliensis suo et duobus aliis sigillis sigillata cum abbate in Padis ad Clementem papam, quomodo magister et fratres in Livonia deficientes Ezilienses et Revalienses dimicaverunt et eos ad catholicam fidem reduxerunt. Datum feria sexta infra octavas Penthecostes anno MCCCXLIII.

Oversættelse

Ligeledes et andet brev fra biskoppen af Reval forsynet med hans og to øvriges segl med abbeden i Padis til pave Clemens om, hvorledes højmesteren og brødrene i Livland bekæmpede de frafaldne fra Øsel og Reval og førte dem tilbage til den rette tro. Givet på fredagen i ugen efter pinse år 1343.