[1343. 15. juli]. Lübeck


Botho anerkender at have oppebåret 13 mark.

Tekst

Botho filius Iohannis de Brema recognouit se Andemanno fratre suo suscepisse xiii marchas[1] de illis xx marchis denariorum ex parte debitorum emonendorum sicut in litteris testimonialibus sub ambobus Nydingh et Ludekino de Ripen conseruatis plenius continetur

1. marchas] udstreget A.

Oversættelse

Botho, søn af Johan fra Bremen, anerkendte at have modtaget 13 mark fra sin broder Andeman af de 20 mark på vegne af debitorerne, der skal opkræves, således som det er nøjere beskrevet i vidnebrevet, der er opbevaret hos Lydeke og Niding fra Ribe, begge to..