1344. 6. december. Stralsund, franciskanernes refektorium


Notaren Nikolaus fra Rügen, klerk i Roskilde stift, udfærdiger notarialvidne angående oprettelse af et alter og bestemmelser vedrørende patronatsretten.

Tekst

Notaren Nicolaus de Ruya clericus Roskildensis diocesis, udfærdiger notarialvidne angående oprettelse af et alter og bestemmelser vedrørende patronatsretten. Blandt vidnerne Lambertus de Wostenye clericus roskildensis diocesis

Oversættelse

Notaren Nikolaus fra Rügen, klerk i Roskilde stift, udfærdiger notarialvidne angående oprettelse af et alter og bestemmelser vedrørende patronatsretten. Blandt vidnerne Lambert van Wüstenei, klerk i Roskilde stift.