1345. 2. februar. Odense


Rådet i Odense til rådet i Lübeck angående en arvesag.

Tekst

Honorabilibus et discretis uiris dominis .. consulibus ciuitatis Lubicensis .. consules ciuitatis Othoniensis quicquid poterunt beneplaciti et honoris. ♦

Insinuauerit nobis presencium exhibitor Michael filius Nicolai Denen pie memorie nostri quondam conciuis quod frater suus Heneko dictus Dene ultra plures annos iam decursos depositauerat apud .. camerarios ciuitatis uestre. quadraginta marchas denariorum uestre monete quas idem Michael ad se ex obitu sui fratris Henneconis supradicti iure asserit hereditario deuolutas. ♦

Eapropter uestram honestatem cum affectu sincere requirimus et rogamus quatenus prenotatam pecunie summam eidem Michaeli precum nostrarum intuitu integraliter assignari faciatis firmam ad nos habituri fiduciam presentibus et respectum. quod memorata pecunia postquam eidem Michaeli fuerit assignata ampliores moniciones subsequi non debebunt. ♦

In quorum omnium testimonium et euidentiam sigillum nostrum presentibus tergotenus est appensum. ♦

Datum anno domini millesimo trecentesimo. quadragesimo quinto in festo purificationis beate Marie uirginis.

Oversættelse

Ærværdige mænd og omsigtsfulde herrer rådmænd i byen Lübeck udviser rådmændene i Odense, hvad de formår af god vilje og ære. Nærværende brevviser Mikkel, søn af Niels Dansker, fromt minde, forhen vor medborger, har erklæret for os, at hans bror Henneke kaldet Dansker for flere år siden hos skatmestrene i jeres by havde deponeret 50 mark penges i jeres møntsort, som den samme Mikkel efter sin ovennævnte bror Hennekes død hævdede tilfaldt ham ved arveret. Derfor beder og spørger vi jer oprigtigt med god vilje om, at I på tilskyndelse af vore bønner vil sørge for, at førnævnte sum penge helt og holdent overlades samme Mikkel, idet I ved nærværende brev får fast garanti og anerkendelse af, at efter omtalte penge er blevet overdraget samme Mikkel, skal ingen yderligere krav følge. Til disse sagers vidnesbyrd og åbenlyshed er vort segl hæftet på ryggen af nærværende skrivelse. Givet i Herrens 1345nde år på højtiden for den hellige jomfru Marias renselse.