1345. 1. april. Kampen


Om handel med sild i Skåne.

Tekst

Ind jair uns Heren mcccxlv upten yersten dach van der Prille quam voir scepenen Gheert Bading ende bekande, dad hi vercoft hadde Gheerde den Witten ene last herinx upter boden. Ende des zal Gheert of een ander gued man van zire weghen up enich scip dad zie willen in oerkonde den voghet up Skonen ende anders gueden luden [laden]. Ende waert dad dad scip behalden overquame ghave Gheert Gheert den Witten of zinen erfnamen nyet alsvoel ghelts als die hering gheweerd ware, zo zolde Gheert die Witte halden dat ghelt up Gheerts halve huus ende zol hem gheven van elken tvaelf punden een.

Oversættelse

I det herrens år 1345 på den første dag i april kom Gert Bading for bisidderne og bekendtgjorde, at han havde solgt en læst sild til Gert den Witten i boden. Og derfor skal Gert eller en anden god mand på hans vegne læsse den på hvilket som helst skib de vil til vidnesbyrd for fogeden i Skåne og andre gode folk. Og hvis det skete, at skibet kom over i god behold, og Gert så ikke gav Gert de Witte eller hans arvinger så mange penge som sildene var værd, så skulle Gert de Witte få pengene i det halve af Gerts hus og skulle give ham et pund ud af hver 12 pund.