1347. 20. august. Avignon


Peder fra Danmark, pavelig pønitentiar, døde ved kurien: exekutorerne betalte 60 floriner ved forlig.

Tekst

Petrus de Dacia, pavelig pønitentiar, døde ved kurien: exekutorerne betalte 60 floriner ved forlig

Oversættelse

Peder fra Danmark, pavelig pønitentiar, døde ved kurien: exekutorerne betalte 60 floriner ved forlig