1347. 11. november.


Fredrik Rewal pantsætter gården Porsmad for 30 mark til Ingevald.

Tekst efter Svenskt Dipl. l.l.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus . Fredericus Rewal . in domino salutem sempiternam ♦

Nouerint vniuersi me exhibitori presencium Ingiwaldo viro discreto curiam meam Porsmath cum agris, pratis, ac ceteris adiacenciis, pro triginta marcis denariorum veraciter inpignorasse, tali condicione prehibita . quod si heredes mei non sufficiunt dictam curiam redimere, tunc cedat predicta curia . eidem Ingiwaldo et heredibus suis perpetue possidenda . ♦

In cuius rei testimonium sigilla honestorum virorum . domini Nicholai sacerdotis in Vighøger . et Benedicti Skyttæ [vn]a cum sigillo meo, presentibus sunt appensa ♦

Scriptum anno domini m° ccc.° xlvii°. in die beati Martini episcopi.

Oversættelse

Til alle der ser nærværende skrivelse Fredrik Rewal hilsen i Herren evindelig. Alle skal vide, at jeg i sandhed har pantsat min gård Porsmad med agre enge og øvrige tilliggender til nærværende brevviser, glimrende mand Ingevald, med den betingelse, at, hvis mine arvinger ikke formår at indløse nævnte gård, da tilfalder førnævnte gård samme Ingevald og hans arvinger til evig besiddelse. Til denne sags vidnesbyrd er seglene tilhørende de ærlige mænd hr. Nils, præst i Veddige og Bengt Skytte vedhæftet nærværende skrivelse sammen med mit. Skrevet i Herrens 1347nde år på dagen for Sankt Martin biskop.