1350. 3. juli. Stralsund


Jakob Kruse i Stralsund skriver testamente, bla. til sin brodersøn i Helsingborg.

Tekst

In nomine domini amen ♦

Ego Iacobus Cruse cupiens sanctorum lumina uisitare peregrinando sanus corpore compos mentis et saluti anime mee. uolens proinde testamentum meum ordino in hunc modum ♦

In primo do ad structuram beati Nicolai .x. marcas ♦

Item do ad structuram beate Marie uirginis .v. marcas . item do ad structuram beati Iacobi apostoli .v. marcas . item do ad structuram Sancti Spiritus .v. marcas . item do pauperibus ibidem ad lectisternios comparandos .iii. marcas . item do ad structuram beate Gertrudis ii marcas . item do ad structuram fratribus predicatorum .v. marcas ♦

item do ad structuram fratribus minoribus v . marcas . item do ad structuram beati Georgii .v. marcas. item do exulibus leprosis ibidem iii marcas. item do fratribus in Tanklim . ii . marcas. item do ad structuram domus bagintarum .iii. marcas. item do pauperibus dictis wilghearmen ii marcas ♦

Item uolo quod prouisores mei dare debeant .lxxxa. marcas sundensium denariorum pro calciis et uestibus pauperibus tribuendis ♦

Item do Ghreten uxori Petri Fabri mee matertere tunicam et togam de blauio panno dicto ualentines. item do Iohanni Crusen patruo meo .v. marcas in uestimentis sibi pro necessariis suis tribuendis. item do Iohanni filio. fratris mei in Helsingheborch .x. marcas sub tali conditione. si prius moriatur antequam ad annos etatis peruenerit. tunc super meos heredes reuertentur ♦

item do Nicolao patruo meo sextam partem coggonis quem ducit Iohannes Plotze meus auunculus et ad hoc sibi assigno .l. marcas sundensium denariorum .. quas pater meus ipsi. in suo testamento assignauit ♦

Item alia omnia bona mea mobilia uel in mobilia totaliter do et assigno. Cristine uxori mee dilecte et filie mee dilecte eiusdem nominis ♦

Uolo ut omnia superius scripta firmam uim habeant et uigorem donec ea uniuersa uoce duxero reuocanda. ♦

Huius testamenti mei eligo testamentarios et prouisores dominos Arnoldum Goldenstede proconsulem Richardum et Hinricum dictos Zancebur fratres . Henricum Stenhagen . Iohannem et Tidericum dictos Parui et Meynardum . Voghedestorp meum awunculum. ♦

Datum et actum Sundis. anno domini millesimo ccc° quinquagesimo sabbato post apostolorum Petri et Pauli ♦

Inter auditores huius testamenti sunt dominus Iacobus Scheyle et dominus Henricus Crudener consules sundenses[1]

1. Inter auditores huius testamenti sunt dominus Iacobus Scheyle et dominus Henricus Crudener consules sundenses] skrevet med senere hånd.

Oversættelse

I Herrens navn amen. Jeg Jakob Kruse ønsker at besøge helgenernes lys på en pilgrimsfærd. Rask af legeme og med velovervejet sind og med ønske for min sjæls frelse opstiller jeg herefter mit testamente på følgende måde: først giver jeg 10 mark til Hellig Nikolajs bygning. Ligeledes giver jeg 5 mark til den Hellige Jomfru Marias bygning. Ligeledes giver jeg 5 mark til Hellig Jakobs bygning. Ligeledes giver jeg 5 mark til Den Helligånds bygning. Ligeledes giver jeg 3 mark til de fattige sammesteds til at købe senge. Ligeledes giver jeg til Hellig Gertruds bygning 2 mark. Ligeledes giver jeg 5 mark til prædikebrødrenes bygning. Ligeledes giver jeg 5 mark til franciskanerbrødrenes bygning. Ligeledes giver jeg 5 mark til Hellig Jørgens bygning. Ligeledes giver jeg de afsondrede spedalske sammesteds 3 mark. Ligeledes giver jeg brødrene i Anklam 2 mark. Ligeledes giver jeg 3 mark til lægsøstrenes hus[A]. Ligeledes giver jeg 2 mark til de fattige kaldet 'wilghearmen'. Ligeledes vil jeg, at mine provisorer skal sørge for at give 80 mark i stralsundske penge at uddele til de fattige i sko og klæder. Ligeledes giver jeg min kusine Grete, Peter Fabers hustru, en kappe og en kjole af blåt stof kaldet 'valentines'. Ligeledes giver jeg min onkel Johan Kruse 5 mark i klæde at uddeles af ham på vegne af hans frænder. Ligeledes giver jeg min brodersøn Johan i Helsingborg 10 mark på den betingelse, at dør han, før han når til skelsår, da skal de gives tilbage ud blandt mine arvinger. Ligeledes giver jeg min onkel Nikolaj en sjettedel af en kogge, som min morbroder Johan Plotze fører, og til dette overlader jeg ham 50 mark i stralsundske penge, som min fader tilegnede denne i sit testamente. Ligeledes giver og overlader jeg alt mit flytbare og uflytbare gods til min elskede hustru Christine og min elskede datter af samme navn. Det er min vilje, at alt ovenfor skrevne skal have fast kraft og styrke, indtil jeg mener, det hele er at kalde tilbage mundtligt. Til dette mit testamentes eksekutorer og provisorer vælger jeg herrerne Arnold Goldenstede, borgmester, Richard og Heinrich kaldet Zansebuhr, brødre, Heinrich Stenhagen, Johan og Dietrich kaldet Parvi og Meinert Voghedestorp, min onkel. Givet og handlet i Stralsund i det Herrens 1350de år på lørdagen efter apostlene Peter og Paulus.

Blandt overhørerne af dette testamente er hr. Jakob Scheyle og hr. Heinrich Crudener, rådmænd i Stralsund.

A. usikker oversættelse fra domus bagutarum .