1350. 1. november. Roskilde


Rådet i Roskilde skriver til rådet i Lübeck og beder om, at arven efter afdøde Cecilie udleveres til Heyneman på vegne af Jakob Haring.

Tekst

Honorabilibus et discretis uiris amicis suis specialibus dominis consulibus ciuitatis lubicensis consules ciuitatis roskildensis fauoris et amicitie constantie et servitii beneuolentie et affectus ♦

Noueritis quod in nostra presentia constitutus dilectus ciuis noster Iacobus Haring exposuit quod Cecilia Petri Dati aurifabri quondam uestri ciuis filia sit defuncta et declarauit illud lucide coram nobis quod ipse ipsius Cecilie defuncte et ad relicta per eam bona sit heres proximus. ita quod ipse sit huius heres proximus nec alius tam propinquus aut propinquior hoc presentibus protestamur / ♦

Constituit igitur coram nobis prouidum uirum Heynemannum de Sosato ciuem uestrum absentem tamquam presentem presentium exhibitorem in suum uerum et legitimum procuratorem actorem et in nuntium specialem ad petendum uniuersa bona per dictam Ceciliam defunctam relicta et recipiendum ea dans ei mandatum et posse plenarium in hac parte gratum et ratum illud firmiter habiturus unde uestram honorificentiam quam sinceris honoribus prosequi diligimus et numeratis reuerenter / deprecamur diligentia cum exacta. quatinus eidem Heynemanno predicto dicti ciuis nostro nomine uniuersa huius Cecilie relicta bona faciatis integraliter presentari ipsum in assecutione eorum fauorabiliter promouentes iustitie et nostri seruitii ob respectum securam ad nos hincinde fiduciam plenumque respectum quod pro huius bonis omnibus sepedicto Heynemanno presentatis / nulla omnino monitio alia aut actio posterior subsequentur de quo a predicto Iacobo plenam accepimus cautionem. scilicet uos et omnes quorum interesse poterit manentes inde liberi et soluti. ♦

Datum anno domini m°ccc° l° / omnium sanctorum sub nostro sigillo apposito presentibus in testimonium premissorum.

Oversættelse

Ærværdige og vise mænd, vores særlige venner, herrer rådmænd i byen Lübeck tilskikker rådmændene i Roskilde by hvad de kan af varig gunst og venskab, tjeneste, velvillighed og hengivenhed. I skal vide, at vor kære borger Jakob Haring trådte frem i vort nævær og erklærede, at Cecilie, jeres afdøde borger Peder Dene Guldsmeds datter, var afgået ved døden, og han gjorde tydeligt rede for dette i vort nærvær: at han selv var selve den afdøde Cecilies nærmeste arving og nærmest til det af hende efterladte gods. Således er han nærmeste arving, og ingen er lige så tæt ellere tættere, hvilket vi erklærer med nærværende skrivelse. Han indsatte ligeledes i vort nærvær omsigtsfuld mand Heyneman fra Soest, jeres borger, fraværende såvel som nærværende, fremviser af nærværende brev, til sin legitime stedfortræder, forhandler og specielle udsending til at indkræve og oppebære alt efterladt gods fra nævnte Cecilie og giver ham bemyndigelse og fuldmagt i denne sag, idet han vil anse det for påskønnelsesværdigt og fastsat (som Heyneman måtte udvirke). Derfor beder vi med nøjagtig omhyggelighed jeres Ærværdighed med så oprigtige og mange æresbevisninger, vi ønsker følger med, indstændigt, at I vil sørge for, at alt hin Cecilies efterladte gods overlades samme førnævnte Heyneman i nævnte borgers og vort navn og hjælper ham venligt i opnåelsen af dette af hensyn til retfærd og vor tjenstvillighed, idet I får sikkert løfte og fuld anerkendelse herom hos os, at for alt dette gods, når først det er overladt oftnævnte Heyneman, vil intet andet krav eller sagsanlæg følge, angående hvilket vi har modtaget fuld garanti fra førnævnte Jakob: I og alle, hvem sagen kunne vedrøre, forbliver naturligvis kvit og fri. Givet i Herrens 1350nde år allehelgens dag under vort segl vedhæftet nærværende skrivelse til vidnesbyrd for ovenstående.