1350. 24. november. Stralsund


Johan v. Wismar testamenterer bla. gods i Skåne til sine sønner.

Tekst

In nomine domini amen. ♦

Ego Iohannes de Wismaria . licet corpore debilis mente tamen sanus et ratione . si morte preuentus fuero . sic meum ordino et constituo testamentum ♦

Primo sciendum quod ad structuram ecclesie sancti Iacobi do et ligo .x. marcas denariorum. ibidemque meam eligo sepulturam. item infirmis in sancti spiritus lectis iacentibus do .ii. marcas denariorum ♦

Item plebano sancte Ghertrudis do unam marcam denariorum. item ad structuram ecclesie beate Marie do .ii. marcas denariorum. item fratribus predicatoribus do .ii. marcas denariorum. item ad structuram sancti Nicolai do .iii. marcas denariorum. item fratribus minoribus do .iii. marcas denariorum. item leprosis exulibus super semitam sancti Georgii do .iii. marcas denariorum. item ad structuram sancti Georgii ibidem do .ii. marcas denariorum. item leprosis in Pútten et leprosis in Gristowe do unicuique unam marcam denariorum ♦

Item uolo quod Konneke mea uxor debet in ante recipere eius dotalicium proprie brútschat ad me ductum. ad hoc ei do omne id quod ei cedere seu inheriditare poterit de stantibus hereditatibus secundum ueram exigentiam iuris lubicensis. ♦

Ceterum quicquid emi seu comparaui mea pro pecunia ad nuptias dicte Konneken mee uxoris et mee siue in fabrilibus siue in utensilibus aut in quibuscumque rebus fuerit ♦

Si hec Konneke uxor mea predicta wlt ex custodia deportare. quod tunc prius meis proximis in locum reponere debet secundum consilium meorum prouissorum uelud ipsis utilius uideatur. ♦

Item Aueken mee filie do meum annulum aureum . item do pauperibus hominibus .xx. marcas denariorum quas mei prouisores ipsis in uestibus dabunt pro salute anime mee ubi eis melius uidebitur expedire. ♦

Item uolo quod mei prouisores debent Helmborgi mee sorori nutrire et uestire de meis bonis quamdiu uixerit. item Iohanni Buxtehuden meo genero do unam schalam argenteam. item Mathie meo filio do cingulum meum argenteum dummodo sacerdos efficiatur. item Iohanni Buxtehuden meo genero do et lego medietatem de omnibus debitis que rex Suecie mihi tenetur pro quibus probatio iacet in Sundis. ♦

Omnia alia bona mea residua mobilia et inmobilia qualiacumque fuerint existentia et ubicumque locorum quamquam habuero siue in Flandria siue in Swecia. siue in Schania. siue in Ruya. siue in heriditatibus. siue in debitis uel in promptis bonis stantibus do et assigno Alberto et Mathie meis filiis dilectis inter se equaliter habenda et diuidenda. ♦

Prouisores meos eligo dominum Albertum Houener. dominum Hermannum de Rade Iohannem Buxtehuden meum generum et Thidemannum de Berne. ♦

Hec omnia premissa. rata atque stabilia seruabo donec ipsis notorie contradicam ♦

Datum anno domini .m.°ccc°lmo in uigilia sancte Katherine uirginis ♦

Testes sunt domini. Ludekinus de Kulpen. et Iacobus Schele consules sundenses.

Oversættelse

I Herrens navn amen. Jeg Johan van Wismar, om end svag på legeme, så dog ved mine sansers fulde brug, opstiller og anordner således mit testamente, hvis jeg skulle bliver overrasket af døden. Lad det først være bekendt, at jeg til bygningen af Skt. Jakob kirke giver og efterlader 10 mark penge, og sammesteds vælger jeg min grav. Ligeledes til de syge og sengeliggende i Den Helligånd giver jeg 2 mark penge. Ligeldes til præsten i Skt. Gertud giver jeg 1 mark penge. Ligeledes til bygningen af den hellige Marias kirke giver jeg 2 mark penge. Ligeledes giver jeg 2 mark penge til prædikebrødrene. Ligeledes til bygningen af Skt. Nikolaj 3 mark penge. Ligeledes giver jeg 3 mark penge til franciskanerne. Ligeledes til de spedalske og udstødte ved Skt. Georgs sti giver jeg 3 mark penge. Ligeledes til bygningen af Skt. Georg giver jeg 2 mark penge. Ligeledes til de spedalske i Pútten og de spedalske i Gristowe giver jeg hver især 1 mark penge. Ligeledes vil jeg, at min hustru Konneke på forhånd bør modtage sin medgift, kaldet 'brutschat', som blev ført til mig. Til dette giver jeg hende alt, der kan følge hende til arv af det stående arvegods ifølge den lybske rets krav. I øvrigt skal hun modtage hvad som helst, jeg har købt eller skaffet for mine penge til min nævnte hustru Konnekes og mit bryllup, hvad enten det drejer sig om kunsthåndværk, redskaber eller nogen anden ting. Hvis min førnævnte hustru Konneke ønsker at tage disse ting ud af værnet, er det min vilje, at hun først skal sætte det til rådighed for mine slægtninge [A] i overensstemmelse med min provisorers råd, sådan som det forekommer dem mest nyttigt. Ligeledes giver jeg min datter Aveke min guldring. Ligeledes giver jeg 20 mark penge til de fattige mennesker at uddele i klæder for min sjæls frelse ved mine provisorer, når det synes dem bedst. Ligeledes er det mit ønske, at mine provisorer af mit gods skal holde min søster Helmborg med mad og klæder, så længe hun lever. Ligeledes giver jeg min svigersøn Johan Buxtehude en sølvskål. Ligeledes giver jeg min søn Matthias mit sølvbælte, når blot han bliver præst. Ligeledes til min svigersøn Johan Buxtehude giver og overlader jeg halvdelen af alt, hvad kongen af Sverige skylder mig, for hvilket der ligger bevis i Stralsund. Alt tiloversblevent gods, flytbart og uflytbart, hvad som helst der måtte være, hvorsomhelst hvad jeg måtte have, i Flandern, Sverige eller i Skåne eller på Rügen, hvad enten som arvegods eller gældsposter eller rede gods, giver og overdrager jeg Mathias og Albert mine elskede sønner til at dele ligeligt imellem sig. Som mine provisorer vælger jeg hr. Albert Hovener, hr. Herman v. Rade, min svigersøn Johan Buxtehude og Tideman v. Berne. Alt dette foregående vil jeg bevare aftalt og fastsat, indtil jeg skulle modsige det åbenlyst. Givet i Herrens 1350de år på dagen før jomfruen Skt. Katharina. Vidner er herrene Lydeke de Kulpen og Jakob Schele, rådmænd i Stralsund.

A. I den lybske stadsrets §26 står: ”Den, der har arvegods og vil sælge det, skal først tilbyde det til de nærmeste arvinger. Han skal tage to eller tre gode mænd hertil, hvis de vil købe, således at andre folk udbyder herom. Vil de ikke købe, da kan han sælge det til andre, hvorhen han vil, uden risiko for sagsanlæg efter stadsretten”.