1351. 21. marts. Randers


Rådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående Gerlak Rinths arv, som består i en halv ejendom og en bryggekedel, efter hans svigerfader Niels Gerlavsen.

Tekst

Prudentibus uiris et honestis amicis in Christo dilectis dominis consulibus ciuitatis lubicensis. consules ciuitatis Randerhusen quidque reuerentie et honoris poterint cum salute perhenni ♦

Uestre honestati presentibus declaramus / Gerlacum dictum Rynth nostrum conciuem una cum uxore et filio ad nostram uenisse presentiam nobisque declarasse medietatem hereditatem in uestra ciuitate iuxta domum domini. Bertrami Vorrad scitam et dimidiam sartaginem. ad eum per obitum patris uxoris sui Nicolai Gerlofsone pie memorie uobiscum defuncti iure hereditario / cum ipse sit propinquior heres ad huiusmodi possidenda. que presentibus protestamur fore deuoluta / uestre igitur supplicantes honestati studio diligenti / quatinus prefatum Gerlacum Rynth presentium exhibitorem ad dictam medietatem hereditatis obtinendam. et eidem secundum iuris uestri exigentiam in libro uestre ciuitatis asscribendam et prenominatam dimidiam sartagine ei presentandam fauorabiliter uelitis esse promotores. quibus eidem presentatis et asscriptis posterior actio aut aliqua secundaria monitio subsequi per neminem debeat de premissis / sed uos et omnes quorum interest uel interesse poterit inde manebitis amplius immoniti et soluti / de hiis ad nos firmam credentiam habituri et respectum / ♦

Nam pro hiis a nostris conciuibus uidelicet de Hennekino Wildeshusen et Heynone dicto Vos sufficientem recipimus cautionem ♦

Datum anno domini m.° c°c°c°. l. primo in die Benedicti abbatis sub sigillo nostre ciuitatis in testimonium premissorum tergotenus affixo.

Oversættelse

Omsigtsfulde mænd og ærlige venner i Kristus, elskede herrer rådmænd i byen Lübeck, rådmændene i byen Randers tilskikker hvad som helst vi formår af hengivenhed og ære med evig frelse.

Vi erklærer for jeres Ærværdighed med nærværende skrivelse, at Gerlak Rinth, vor medborger, er kommet i vort nærvær og har erklæret, at en halv ejendom i jeres by beliggende ved siden af hr. Bertram Vorrads hjem og en halv bryggekedel bør tilfalde ham ved arveret, hvilket vi erklærer ved nærværende skrivelse, i anledning af hans svigerfaders, Niels Gerlavsen, fromt minde, død hos jer, da han er den nærmeste arving til at besidde dette. Derfor beder vi jeres Ærværdighed med grundig omhu, at I vil sørge venligt for, at førnævnte Gerlak Rinth kommer til at oppebære halvdelen af nævnte ejendom og at den tilskrives ham i jeres bys bog ifølge jeres lovkrav; endvidere at halvdelen af førnævnte bryggekedel overdrages ham. Når alt dette er overdraget og tilskrevet ham skal intet yderligere sagsanlæg eller noget andet retskrav angående ovenstående fremsættes af nogen, men I og alle, hvem sagen vedrører eller kunne vedrøre, forbliver herefter yderligere upåkrævede og løste, om hvilket I får fast trosed og tilkendegivelse hos os.

Thi for dette har vi modtaget rigelig garanti af vore medborgere, nemlig Henneke Wildeshusen og Heine Vos.

Givet i Herrens 1351nde år på abbed Benedikts dag under vor bys segl hæftet bagpå til vidnesbyrd om ovennævnte.