1351. 8. maj. Randers


Rådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående overdragelse af arv til Niels Pedersen fra dennes afdøde onkel, Nicolaus Brun. Peder Munk udnævnes ved samme lejlighed til prokurator.

Tekst

Uiris prouidis et discretis. dominis consulibus in Lybeke. consules randrusienses quidque reuerentie honorisque poterint in domino cum salute. ♦

Nouerit uestra reuerenda discretio. quod anno domini m°c°c°c°.l° primo die octaua Philippi et Iacobi constitutus coram nobis. Nicolaus dictus Peterssøn. fratruelus cuiusdam Nicolai Brun uestri conciuis. qui se legittimum heredem eiusdem Nicolai Brun. per testimonium multorum bonorum edocebat. exhibitori presentium Petro dicto Munck nostro burgensi plenam et sufficientem commisit auctoritatem. omnem et singulam hereditatem ipsam post mortem ipsius Nicolai Brun iure deuolutam. exigendi et leuandi per leges uestras si necesse fuerit extorquendi. unde uestram discretionem intime habemus exoratam. ut ipsum Petrum dictum Munck. ad dictam hereditatem obtinendam. et in aliis negotiis suis uelitis amore nostri amicabiliter promouere. quibus etiam sibi presentatis ab omni secundaria monitione manebitis quiti et soluti. de quo ad nos fidem et plenarium respectum habeatis fiduciam super hiis per promissum nostrorum conciuium uidelicet Olaui dicti Litwat et Esberni Gladiatis testificati sumus copiose. ♦

Datum sub sigillo nostre ciuitatis in testimonium presentibus appressum.

Oversættelse

Vise og glimrende mænd, herrer rådmænd i Lübeck, tilskikker rådmændene i Randers hvad de kan af hengivenhed og ære i Herren med frelse.

Jeres højtærede Vished skal vide, at i Herrens 1351nde år på Philips og Jacobs oktavdag fremstod i vort nærvær Niels Pedersen, nevø af en vis Nicolaus Brun, jeres medborger. Han erklærede ved mange gode mænds vidnesbyrd at være samme Nicolaus Bruns legitime arving og overdrog nærværende brevviser, Peder Munk, vor borger, fuld og tilstrækkelig myndighed til at opkræve og hæve al den arv, som med ret er tilfaldet efter samme Niels Bruns død, om nødvenigt at uddrive den ved jeres love. Og vi beder på det mest indtrængende jeres Vished, at I af kærlighed til os vil hjælpe denne Peder Munk frem til at oppebære den nævnte arv og i hans andre forretninger. Efter disse ting er blevet ham overdraget, vil I forblive kvit og løst fra alle yderligere krav, om hvilket I skal have fuld tro og tillid til os.

Om disse anliggender har vi i rigelig grad modtaget ed ved vore medborgere Oluf Litwats og Esbern Gladiatis' løfte.

Givet under vor bys segl, vedhæftet til vidnesbyrd for nærværende skrivelse.