1351. 15. maj. Nakskov


Rådet i Nakskov skriver til rådet i Lübeck og beder om udbetaling af en arvesum efter Timme Tidemansen til Peder Olufsen.

Tekst

Uiris in consilio discrete fulgentibus pariter et honestis dominis / dominis consulibus ciuitatis lubicensis. consules et commune ciuitatis Nakskwagh paratum in omnibus obsequendis famulatum / uestre reuerende presentibus pandimus honestati quod presentium exhibitor Petrus Olaui noster conciuis. cuiusdam Temanis Tidemanni apud nos defuncti similiter et nostri ciuis bone memorie propinquior constat heres ad subleuandum pecuniam. quam ipse Temano uiro Gotswen uestro conciui tradidit custodiandam. cum igitur huius rei ueritas nobis plenissime constat nota. uestram petimus instanter honestatem quatinus dei et nostri intonitu seruitii dicto Petro prefatam pecuniam assignari plenarie faciatis. respectum ad nos et ad fidem catholicam frequenter et stabiliter habituri quod uobis in posterum a nullo succedenti delatore monitio seu impertitio aliqualiter euenire. quod apud uos et singulos uestre ciuitatis burgenses cupimus specialiter deseruire ♦

Datum anno domini m° ccc° quinquagesimo primo dominica quarta post pascha nostre ciuitatis sigillo presentibus tergotenus affixo in cautelam testimonii stabilis et uer[it]atis firmiorem.

Oversættelse

Særdeles strålende mænd i rådet og ligeledes ærværdige herrer, herrer rådmænd i byen Lübeck, tilskikker rådmændene og forsamlingen i byen Nakskov beredvillig tjeneste i opnåelse af alle anliggender. For jeres agtværdige Ærværdighed viser vi med nærværende skrivelse, at Peder Olufsen, vor medborger, fremstår som arving til en vis hos os afdød Timme Tidemansen, vor borger, godt minde, til at oppebære en sum penge, som Timme selv overlod til jeres medborgers Godsvends varetægt. Da således denne sags rigtighed står fuldstændigt klar for os, beder vi jeres Ærværdighed indstændigt på tilskyndelse af Gud og vor tjeneste, at I bevirker nævnte pengesum overdraget fuldstændigt til nævnte Peder, idet I får garanti hos os fuldt og fast på den katolske tro, at intet krav eller påkrav skal komme fra nogen efterfølgende klager; dette begærer vi særligt at fortjene af jer og af hver enkelt af jeres bys borgere.

Givet i Herrens 1351nde år på den fjerde søndag efter påske med vor bys segl hæftet bag på nærværende skrivelse til fastere sikkerhed for fast vidnesbyrd og sandhed.