1351. 29. maj. Ribe


Rådet i Ribe skriver til rådet i Lübeck angående udlevering af Pilgrims og Hilles mødrene arv. Pilgrim indsættes ved samme lejlighed som Hilles prokurator.

Tekst

Uiris omni laude dignis ac prouidis dominis consulibus ciuitatis lubicensis nostris amicis et fautoribus peramandis consules in Ripen seruitii et honoris sedulum incrementum ♦

Ad nostram Pilgrinus filius Hemingi presentium oblator una cum sorore sua Hille Hermanni Langhsuter quondam nostri conciuis relicta uenientes presentiam nobis declarauerunt quedam bona ad eosdem per obitum Alkamene quondam uxoris Hennekini Redegelt dictorum Pilgrini et Hille legitime matris fore legitime deuoluta quod autem memorata Alkamena post Hennekinum eius maritum moriebatur / et quod Pilgrinus et Hille dicta Alkamene pueri sunt legitimi et heredes pre ceteris propinquiores nec quisquam adeo ita prope presentibus protestamur uestram exorantes honestatem / cum prefata relicta Hille ad huiusmodi bona petenda et tollenda / propria interesse nequeuerit in persona / quatinus dicto Pilgrino / quem ipsa ad hec exigenda et tollenda plenipotentem constituit coram nobis et elegit / fauorabiles esse dignemini promotores / ipsaque sibi sine difficultate facientes integraliter presentari / pro quo uestrorum beneplacitorum executores promptissimi semper uolumus inueniri / securam ad nos habituri creditiuam firmum et respectum / quod pro eisdem bonis sibi presentatis / per neminem iterata monitio aut posterior actio [sequentur] set uos et eorundem erogatores / ac omnes quorum interest aut interessent inde manentes amplius immoniti et quitati / unde a memoratis uolentes uos indempnes perseuare / sufficientem accepimus cautionem / ♦

Datum nostro sub sigillo / quod sub anno domini m°ccc° quinquagesimo primo / dominica infra octauas ascentionis[1] domini / in testimonium premissorum / presentibus duximus apponendum.

1. ascentionis] = ascensionis.

Oversættelse

Al rosværdigheds mænd og omsigtsfulde herrer rådmænd i byen Lübeck, vore venner og særdeles elskværdige velgørere tilskikker rådmændene i Ribe ivrig forøgelse af tjeneste og ære.

I vores nærvær har Pilgrim, Hennings søn, nærværende brevviser, sammen med sin søster Hille, enke efter Herman Langhsuter, forhen vor medborger, erklæret, at noget gods er tilfaldet dem på lovlig vis ved Alkmenes død, nævnte Pilgrims og Hilles legitime moder, forhen hustru til Henneke Redegæld. Men fordi nævnte Alkmene døde efter Henneke, sin mand, og fordi Pilgrim og nævnte Hille er Alkmenes legitime børn og arvinger, nærmere frem for andre, og fordi ingen er i den grad forbundne, erklærer vi med nærværende skrivelse og beder jeres Ærværdighed, om, eftersom førnævnte enke, Hille, ikke selv kan være til stede for at udbede sig og oppebære dette gods, at I værdiges at være venlige hjælpere for nævnte Pilgrim, som hun i vort nærvær har indsat og valgt som befuldmægtiget til at indkræve og oppebære dette, og at I sørger for at godset udleveres helt og holdent til ham uden besvær. Til gengæld herfor vil vi altid være de mest beredvillige eksekutorer af jeres vilje. Hos os skal I have sikker tiltro og fast garanti, at intet yderligere krav eller sagsanlæg vil følge fra nogen for dette gods, når det er overleveret til ham, men I og opbevarerne af samme og alle, hvem sagen vedrører eller vedrørte, er herefter at forblive yderligere fritaget og kvitteret. Og eftersom vi har ønsket at holde jer skadesløse, har vi modtaget fyldestgørende garanti fra de nævnte personer.

Givet under vort segl, som vi har vedhæftet nærværende skrivelse til vidnesbyrd i Herrens 1351nde år på søndagen i ottedagene efter Herrens optagelse i himlen.