1353. 1. september. Ribe


Rådet i Ribe skriver til rådet i Lübeck angående salg af halvdelen af et arvet hus dersteds til Johan v. Wicken, som ved samme lejlighed bedes tilskrevet og tilkendt samme ejendom.

Tekst

Honorabilibus uiris amicis suis dominis.. consulibus ciuitatis lubicensis.. consules ripenses seruitium in affectum. ♦

Noueritis quod illius dimidie domus in uestra ciuitate in platea piscium site quam Pilgrinus Henningi et soror eius Hilla Hermanni Langhsuter quondam nostri conciuis relicta tamquam ueri et proximi heredes Alkamene quondam uxoris Hennekini Redegheld Hildebrandi filii / materna hereditate apud uos iure consecuti sunt. ad aspectum etiam nostre patentis littere quam uobis misimus super illo / uenditionem qua eandem dimidiam domum Iohanni de Wickene ciui uestro uendiderunt. et sibi ipsa Hilla cum prouisore suo coram uobis ad hoc electo et frater suus predictus Pilgrinus resignauerunt approbantes et ratificare uolentes. ipse Pilgrinus eandem cum uxore sua et personis suis omnibus coram nobis tamquam uobis denuo resignauit sicut uestri exigit iuris ordo. ♦

Quod presentibus protestamur rogantes ut eandem dimidiam domum predicto Iohanni de Wickene approbari et asscribi protinus iubeatis. ♦

In huius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum ♦

Datum anno domini m°.ccc°. quinquagesimo tertio Egidi abbatis sancti die.

Oversættelse

Ærværdige mænd, vore venner, herrer rådmænd i byen Lübeck rådmændene i Ribe til villig tjenste. I skal vide følgende, idet I godkender og fastsætter salget af hint halve hus i jeres by beliggende i fiskenes gade, som Pilgrim Henningsen og hans søster Hille, forhen vor borgers enke, såvel sande og nærmeste arvinger til Alkmene, forhen Hildebrands søns, Henneke Redegæld, hustru, erholdt hos jer med rette ved mødrene arv, også i henhold til vort åbne brev, som vi sendte jer desangående; det salg med hvilket de solgte samme hushalvdel til jeres borger Johan v. Wicken, og med hvilket Hille selv ved stedfortræder valgt hertil i jeres nærvær og hendes førnævnte broder Pilgrim overlod det til ham: Pilgrim har selv påny overladt samme halvdel med sin hustru og hele sit hushold i vort nærvær såvel som i jeres, således som jeres lovforskrift kræver.[A]

Dette erklærer vi med nærværende skrivelse og beder om, at I straks befaler samme hushalvdel godkendt og tilskrevet førnævnte Johan v. Wicken.

Til denne sags vidnesbyrd har vi vedhæftet vort segl til nærværende skrivelse.

Givet i Herrens 1353nde år på den hellige abbed Ægidius' dag.

A. jf. G. Korlén, Norddeutsche Stadtrechte, Lund og København 1951 (Lunder Germanistische Forschungen 23), p. 90 §26: "Den, der har arvegods og vil sælge det, skal først tilbyde det til de nærmeste arvinger. Han skal tage to eller tre gode mænd hertil, hvis de vil købe, således at andre folk udbyder herom. Vil de ikke købe, da kan han sælge det til andre, hvorhen han vil, uden risiko for sagsanlæg efter byretten".