1353. 9. september.


Valdemar 4. Atterdag kvitterer Lübeck for modtagelsen af den årlige rigsskat.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Waldemarus dei gratia danorum sclauorumque rex . salutem in domino . ♦

Recognoscimus per presentes . publice protestando quod discreti uiri consules et uniuersitas ciuium ciuitatis lybycensis annuum censum . uidelicet sexcentas libras denariorum monete lubycensis usualis annuatim romano imperio debitum . per serenissimum dominum nostrum dominum Karolum romanorum et Bohemie regem . nobis deputatum . super festo natiuitatis domine nostre beate uirginis proxime nunc elapso soluendum plene nobis ad uota nostra et integraliter persoluerunt . quapropter ipsos consules . et ciues omnes . ac ciuitatem lubycensem de prefato censu nobis sicut premittitur exsoluto . quitos profitemur et dicimus absolutos . ♦

In cuius rei testimonium . sigillum nostrum presentibus est appensum . Datum anno domini m° ccc° l° tertio crastino beate uirginis natiuitatis supradicte.

Oversættelse

Til alle, der ser nærværende skrivelse, Valdemar af Guds nåde danernes og slavernes konge, hilsen i Herren. Vi anerkender ved nærværende skrivelse og bekendtgør offentligt, at de gode mænd rådmændene og det samlede borgerskab i byen Lübeck fuldkommen, helt og i overensstammelse med løfter til Os, har indbetalt Os den årlige afgift, nemlig 600 pund penge af gængs, lybsk mønt, som årligt skyldes det romerske imperium, overladt Os af vor mildeste herre, hr. Karl, romernes og Böhmens konge, at betales på den just forgangne Vor Frues Den hellige Jomfrus fødselsdag[A]. Derfor erklærer og udsiger Vi disse rådmænd og alle borgere og byen Lübeck kvitte og frie af førnævnte skat, indløst Os som før nævnt. Til denne sags vidnesbyrd er vort segl vedhængt nærværende skrivelse. Givet i Herrens 1353nde år dagen efter den ovennævnte hellige jomfrus fødselsdag.

A. 8. september.