1353. 4. december.


Ivan Reventlow sælger Altbülk mm. og ti mark guld i Gettorf til Wulf Pogwisch.

Tekst efter Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. l.l.

Tekst

Ich Ywan van Reventlo, heren Hartwiges sone van Reventlo, eyn knape, bekenne unde betughe vor alle den, de lesen, hören edder seen, openbare in desser scrift, dat ich mit vryeme willen unde mit rade und vulbort miner husvrowen vor Beken unde minen erven hebbe vorcofft deme erliken knapen unde minem leven swagher Vulf Pogwischen unde sinen rechten erven enes redeliken steden blivenden copes den hof to Bülleke mit alleme rechte, alse he in synen scede belegen is, unde mit aller brukicheit unde vryheyt, alse ik unde mine erven de vorenomeden hoff aller brukelikest unde vryest hebbe beseten und ghehabt betto an dessen dach, unde myt allen stücken unde nütt, de to deme hove ligghet unde leghet stat: dat sint de halve möle tho Bülleke unde veer worde uppe deme Strande, alse se in erer stede oc gheleghen stat, unde dat del, dat ic hebbe in deme Gowense, unde dat holt to dem Berbenmüre, alse it na huvetale to dem hove beleghet is unde thobehöret, unde menliken wat ik in dessem vorenomeden stücken hebbe, alse se to deme <hove> gheleghet sint, vor dat gut tho der Sconenkerken unde teyn marc gholdes to Ghettorpe.

To eyner warheit unde stedicheyt so hebbe ik Ywan vorenömet min ingheseghel henghet vor dessen breff.

Over dessem cope hafft gewesen her Hinrich van Reventlo, hern Wolwes[1] sone, de oc sin inghezeghel und alse eyn tüch hefft ghehenghet vor dessen breff, dede is ghegheven na godes bort dusent jar drehundert jar in deme dreundevifftighesten jare in deme dage sunte Barbaren der hilghen juncvrowen.

1. Wolwes] DAA 56. årg. (1939), p. 9 formoder, der er tale om en fejllæsning for Clawes eller Volrades. Dette kan dog ikke siges med sikkerhed.

Oversættelse

Jeg Ivan von Reventlow, hr. Hartvig von Reventlows søn, væbner, erkender og bevidner i dette skrift åbenbart for alle dem, som læser, hører eller ser det, at jeg med fri vilje og efter råd og med samtykke fra min hustru fru Beke og mine arvinger har solgt til den hæderværdige væbner min kære svoger Wulf Pogwisch og hans retmæssige arvinger som et redeligt stedse blivende køb gården Altbülk med alle rettigheder, som den ligger inden for sine skel, og med al brugsret og privilegier, som jeg og mine arvinger har besiddet og haft den førnævnte gård indtil denne dag og med ubegrænset nytte og fri for retskrav og med alle jordstykker og al dyrkning, som hører til gården: det er den halve mølle i Altbülk og fire stykker jord på Strande, som de ligger på deres sted, og den del, som jeg har i Gowens og skoven ved Birkenmoor, som den ligger efter antal hoveder og hører til, og hvad jeg i det hele taget har i disse førnævnte jordstykker, som er beliggende til gården for godset Schönkirchen og 10 mark guld i Gettorf.

Til sandhed og sikkerhed så har jeg, førnævnte Ivan, hængt mit segl på dette brev.

Til stede ved dette køb har været hr. Heinrich von Reventlow, hr. Wulfs søn, som også som vidne har hængt sit segl på dette brev, som er givet efter Guds fødsel 1300 år i det 53. år på den hellige jomfru Sankt Barbaras dag.