1354. 20. april. Slesvig


Lars Bokholt, kannik i Slesvig, har overdraget sin arvelod i et i Lübeck beliggende hus til Gerhard Siemz, og anerkender dennes ret til at gøre med arvelodden, som han vil; endvidere sine brødres ret til at gøre med deres arvelodder, som de vil. Ligeledes anerkender han andres ret til at gøre med deres andel i huset, hvad de vil.

Tekst

Honorabilibus et discretis uiris amicis suis specialibus. dominis.. consulibus ciuitatis Lubicensis.. consules ciuitatis slezswicensis benignum servitium in affectum. ♦

Noueritis quod coram nobis honorabilis dominus Laurentius de Bocholte canonicus slezswicensis totum et omne quidquid ipsum de domo quondam Hermanni de Cymezten auunculi sui sita in angulo platee canum cum descendere ad dextrum iure pertinere potest. Gherardo dicto Cymezten nostro ciui presentium exhibitori absenti tamquam presenti plane resignauit coram nobis tamquam coram uobis ut cum eo possit libere facere et dimittere quidquid uelit. consensitque nichilominus fratribus suis domino Hinrico de Bocholte lundensis ecclesie decano et domino Gherardo de Bocholte consuli Gripeswoldensi ut ipsi similiter cum suo quod ipsis in sui sortem de dicta domo cedere potest uendendo et resignando facere et dimittere libere poterunt et alii similiter quorum interesse dinoscitur / quidquid uolunt secundum uestre exigentiam iustitie ciuitatis ratum et gratum illud perpetuo habiturus ♦

In cuius facti testimonium nostrum sigillum affigi fecimus ad presentes ♦

Actum et datum anno domini m° ccc° quinquagesimo quarto dominica in albis quasimodogeniti.

Oversættelse

Rådmændene i byen Slesvig gunstig tjeneste til velvilje for ærværdige og omsigtsfulde mænd, deres særlige venner, rådmændene i byen Lübeck. I skal vide, at ærværdig mand Lars Bokholt, kannik i Slesvig, i vort nærvær helt og holdent har overladt hvad som helst, som kan tilhøre ham med rette af afdøde Herman Siemz', hans onkel, hus på hjørnet af hundenes gade, der hvor den går ned til højre, til Gerhard kaldet Siemz, fremviser af nærværende brev, tilstedeværende såvel som fraværende, for at han i jeres såvel som i vores nærvær frit kan gøre og foranstalte med dette, hvad han vil, og han kom ydermere overens med sine brødre Gerhard Bokholt, rådmand i Greifswald, og hr. Henrik Bokholt, dekan i Lunds domkirke, at de på lignende vis frit kan gøre og overlade ved salg og overdragelse med deres lod, som tilfalder dem af nævnte hus, hvad de vil ifølge jeres bys lovkrav, og på lignende vis andre, hvis andel i ejendommen kendes: og han vil holde det for fastsat og anerkendt i evighed. Til vidnesbyrd for denne handling har vi ladet vort segl vedhæfte denne skrivelse. Handlet og givet i Herrens 1354nde år på første søndag efter påske.