1354. 25. april. Lübeck


Eggert Krummesse og Walter Homberg kvitterer på vegne af kong Valdemar 4. Atterdag byen Lübeck for 1800 pund lybske penge svarende til rigsskatten for 1352, 1353 og 1354.

Tekst

Omnibus hanc paginam inspecturis . ♦

Nos Eghardus de Crummesse miles . ac Walterus de Hombergh famulus salutem in domino. ♦

Recognoscimus per presentes quod nomine et ex parte magnifici domini nostri . domini Waldemari danorum sclauorumque regis . mille et octingenta pund denariorum lubicensis monete usualis . ab honorabilibus uiris dominis .. consulibus lubicensibus / percepimus quas pretextu census imperialis . per serenissimum dominum Karolum romanorum et Bohemie regem . ipsi domino nostro regi Dacie / assignati . de triennio uidelicet anno domini m° ccc° l secundo et anno domini m° ccc° l tertio . et anno domini m° ccc° l quarto / fecerunt nobis in aureis lubicensibus integraliter presentari ♦

In cuius rei testimonium . sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

Actum et datum Lubeke anno domini m° ccc° quinquagesimo quarto prenotato. In die beati Marci ewangeliste.

Oversættelse

Til alle, der ser denne skrivelse, overbringer vi Eggert Krummesse, ridder, og Walter Homberg, tjener, hilsen i Herren. Vi erklærer ved nærværende skrivelse, at vi på vegne af vor strålende herre, hr. Valdemar, danernes og slavernes konge, og i hans navn fra de ærværdige mænd herrer rådmænd i Lübeck har modtaget 1800 pund lybske penge gængs mønt, som de har sørget for er blevet os fuldkommen udbetalt i lybsk guld for treårsperioden Herrens 1352nde, 1353nde og 1354nde år formedelst rigsskatten, som er blevet overdraget vor herre selv, kongen af Danmark, af allermildeste hr. Karl, romernes og Böhmens konge.

Til denne sags vidnesbyrd er vore segl vedhængt nærværende skrivelse.

Handlet og givet i Lübeck i Herrens førnævnte 1354nde år på dagen for Den hellige Marcus Evangelisten.