1354. 1. august. [Lübeck]


Wessel Bokholt overdrager alt sit arvegods fra broderen Bertram Hoppemann til Godeke Alant.

Tekst

Notum sit quod dominus Wescelus de Bocholt canonicus ecclesie sleswicensis coram consilio constitutus dedit dimisit ac simpliciter resignauit / Godekino Alant omnia et singula bona mobilia seu immobilia etiam ubique locorum existentia / ad ipsum per obitum fratris sui Bertrami Hoppeman deuoluta / sibique ubi ea perceperit / exigendi pariter et tollendi / et cum eisdem faciendi et dimittendi / quicquid uelit / gratum et ratum perpetuo habiturus / plenam et liberam dedit facultatem / ♦

Testes sunt domini Abraham Bere et Iohannes Petzeuale consules // qui has inde memoriales litteras ad se ex iussu consilii acceperunt / ♦

Actum coram consilio / anno domini m° ccc° quinquagesimo quarto / Petri ad uincula.

Oversættelse

Lad det være bekendt, at hr. Wessel Bokholt, kannik i Slesvig kirke, i rådets nærvær gav, overdrog og oplod uden nærmere betingelser alt rørligt og urørligt gods, der var tilfaldet ham i arv efter broderen Bertram Hoppemann, hvilket sted det måtte befinde sig, til Godeke Alant, og gav ham fuld og fri mulighed til at kræve såvel som borttage det, gøre med det, hvad han vil og afhænde det, hvor han kunne oppebære det, idet han vil holde dette for fastsat og anerkendt.

Vidner er Abraham Bere og Johan Petzevale, rådmænd, som har modtaget denne noteskrivelse på rådets befaling.

Handlet i rådets nærvær i Herrens 1354nde år på dagen for Sankt Peter i lænker.