1354. 8. september.


Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer byen Lübeck for modtagelsen af rigsskatten på 600 pund lybske penge.

Tekst

Waldemarus dei gratia danorum sclauorumque rex . omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino .♦

Recognoscimus per presentes publice protestando . quod discreti uiri consules . et uniuersitas . ciuium ciuitatis lubycensis . annuum censum uidelicet sexcentas libras denariorum monete lubicensis usualis annuatim romano imperio debitum per serenissimum dominum nostrum dominum Karolum romanorum et Bohemie regem nobis deputatum . super festo natiuitatis domine nostre beate Marie uirginis . proxime nunc elapso soluendum . plene nobis ad uota nostra et integraliter persoluerunt . quapropter ipsos consules et omnes ciues . ac ciuitatem lubycensem . de prefato censu nobis sicut premittitur exsoluto quitos profitemur et dicimus absolutos ♦

In cuius rei testimonium . sigillum nostrum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini m° ccc° quinquagesimo quarto . die natiuitatis domine nostre (sic!) predicto.

Oversættelse

Valdemar af Guds nåde danernes og slavernes konge overbringer hilsen i Herren til alle, der ser nærværende skrivelse. Vi erklærer og bekender offentligt ved nærværende skrivelse, at de gode mænd rådmændene i Lübeck og hele Lübeck bys borgerskab fuldkommen, helt og i henhold til løfter til Os har betalt den årlige skat, nemlig 600 pund penge af gængs lybsk mønt, der årligt skyldes det romerske rige, og som er blevet overladt Os af vor mildeste herre, hr. Karl, romernes og Böhmens konge, at betales på den just forgangne Vor Frues den hellige jomfru Marias fødselsdag, hvorfor Vi erklærer og udsiger rådmændene og alle borgere og byen Lübeck for kvitteret og frie for førnævnte til Os indbetalte skat som nævnt.

Til denne sags vidnesbyrd er vort segl vedhængt nærværende skrivelse.

Givet i Herrens 1354nde år på Vor Frues førnævnte fødselsdag.