1355. 6. januar.


Markgreven udbetaler penge til kongen af Danmarks jonglør.

Tekst

Hr. markgreven ..... fremdeles 10 mark til cuidam ioculatori domini regis Dacie dicto Swab. Dato som ovenfor

Oversættelse

Hr. markgreven ..... fremdeles 10 mark til en vis hr. Kongen af Danmarks jonglør kaldet Swab. Dato som ovenfor