[1355. 16. oktober, eller umiddelbart herefter]. Lund


Henrik, udvalgt biskop af Roskilde, til rådet i Stralsund, at han har videregivet dets brev til rådet i Roskilde.

Tekst

Prudentibus uiris et honestis dominis. dominis consulibus stralesundensibus amicis suis specialibus. Henricus dei gratia electus ecclesie roskildensis confirmatus. paratam ad queuis beneplacita uoluntatem cum sincera in domino dilectione. ♦

Nouerit discretio uestra. nos per exhibitorem presentium fratrem Hermannum dictum de [Nie]ppen uestras litteras recepisse. et consulibus roskildensibus / super negotio in ipsis litteris contento / scripsisse per eundem. scire uos uolentes. quod in hiis et aliis omnibus quibuscumque poterimus. uobis uolumus complacere. uestram ea qua possimus instantia rogantes dilectionem. quatinus. ea que pro nobis facere poteritis similiter dignemini facere uersa uice. ♦

In domino ualete nos de uestris beneplacitis requirentes. ♦

Scriptum Lundis. sabbato ante Matthei apostoli euangeliste sub sigillo officialis nostri. quo. utimur nostro pro sigillo.

Oversættelse

Omsigtsfulde mænd og ærede herrer, herrer stralsundske rådmænd, hans særlige venner, tilsender Henrik af Guds nåde udvalgt og bekræftet i roskildekirken rede velvilje til al venlighed I ønsker, med oprigtig kærlighed i Herren. Jeres Ærværdighed skal vide, at vi ved nærværende brevviser, broder Herman de Nieppen, har modtaget jeres brev og ved samme har skrevet til rådmændene i Roskilde angående den i jeres brev omtalte forretning. Vi ønsker, at I ved, at i denne og alle andre sager, vi formår noget, vil vi være jer til gavn, idet vi beder jeres Ærværdighed med så ivrig vedholdenhed, vi kan, at I omvendt vil værdiges at gøre det samme, som I kan gøre for os. Vær hilset i Herren, idet I finder os hengivne til jeres venlighed. Skrevet i Lund på lørdagen før apostlen og evangelisten Sankt Matthæus under vort officialssegl, som vi bruger som vort segl.