1356. 7. oktober. Falsterbo


Ghese opretter testamente i Falsterbo i nærvær af Stralsunds foged sammesteds.

Tekst

In ghodes namen ammen temelic si dat ich Ghese kranc bin vnde bi wetenheyt miner sinne do ich min testament. todeme erstenmal gheue ich miner moder eynen brunen rok vnde eynen brunen hoyken. vnde Taleken miner suster eynen gronen rok vnde eynen gronen hoyken. vnde Wendelen der maghet eynen roden sorkoten vnde eynen ples vnde eynen yresschen rok vnde scho. vnde miner dochter Gheseken eyn par roder cleydere ane sunde[1] vnde miner dochter Greten eyn par yresscher cleydere. vnde gheue Taleken[2] Poyterosen eyne ghele sorkoten vnde Wobeken[3] eynen roden rok. vnde Clawes Poyterosen kinderen eynen gronen yresschen rok. vnde Taleken Richmoden dochter eyne br[unen] sorkoten. vnde gheue den elenden seken to sanct Jurigen iiii marc sundensium denariorum. vnde den willighen armen iiii marc sundensium denariorum. vnde den stouen salmen heyten vnde kopen tve tunnen beres vnde baden arme lude vnde scheyken[4] dat ber. vnde gheue viii solidos lubicenses [5] vnde eynen witten rok miner modderen. vnde de spanghen[6] de toden besten roden cleyderen sitten de solen mine[7] dochtere beyde Gheseke vnde Greteke hebben. vnde Clawes Poyterosen vrowe eynen twevoldighen sydenen doc. vnde mine dochtere beyde Gheseke vnde Greteke iuwelich sal hebben eynen sydenen doc. Vort mer wan ich Tideman ghe scheyden bin van minen swagheren so wil ich mines wiues moder gheuen van mineme eghenen ghode xx marc sundissche penninghe dorch vnsen heren ghot. vort mer gheue ich Ghese xii marc sundissch dor ghot. vnde dat vore sprokene ghelt dat ich Ghese dorch ghot hebbe ghegeuen dar sal voremundere to wesen min leue man Tideke vnde min leue bole Klaues. vort mer bidde ich Ghese mine leue swaghere beyde Hinrich Mordop vnde Iohannes van Eesen dat ghi minen leuen man Tydeken nich moghen dorch miner sele willen went he vele dan heft dorch sinen ghoden willen vnde heft mine leue kindere also vor stan dat ich eme danke an miner sele . vor mer der boden sta ich nemende to wen minen leuenmann[8] Tideken went he heft dar alle wl vore dan. Dit is ghe scheyn to Valsterbode vor deme voghede van deme Su[n]de Woltere Vsenbrughe. vnde Arnolde Kremere vnde Tideken Scrodere. anno domini m ccc l sexto[9] feria sexta post festum Mychahelis.

1. ane sunde] tilføjet i højre mar. ved linieskift. 2. Taleken] herefter udvisket taleke . 3. Wobeken] wonbeken A. 4. scheyken] vel fejlskrivning for schenken . 5. lubicenses ] herefter udvisket denariorum . 6. spanghen] g tilføjet over linien. 7. mine] herefter overstreget mine . 8. leuenmann] herefter udprikket a . 9. sexto] tilføjet i venstre marg. ved linieskift.

Oversættelse

I Guds navn amen. Det er sandt, at jeg Ghese er svagelig og ved mine sansers bevidsthed, da jeg [laver] mit testamente. For det første giver jeg min moder en brun lang kåbe og en brun frakke og Taleke min søster en grøn lang kåbe og en grøn frakke og Wendel, pigen, en rød kåbe og et stykke klæde og en lang kåbe af irsk klæde og sko, og min datter Gheske et par stykker rødt klæde (uden synd) og min datter Grete et par stykker irsk klæde og [jeg] giver Taleke Poyterose en gul kåbe og Vibeke en rød lang kåbe og Klaus Poyteroses børn en grøn lang kåbe af irsk klæde. Og Taleke Richmodes datter en brun kåbe, og jeg giver de fattige syge i Sankt Jørgen 4 mark i stralsundsk mønt og de frivilligt fattige 4 mark i stralsundsk mønt og til at varme ovnen og købe to tønder øl og bade de fattige folk og skænke øllet, og jeg giver 8 sol. i lybsk mønt og en vid lang kåbe til min moder og spænderne, der passer til det bedste røde klæde, dem skal mine døtre, både Gheske og Grete have, og Klaus Poyteroses kone et stykke dobbelt silkeklæde, og mine døtre både Gheske og Grete skal hver have et stykke silkeklæde. Fremdeles da jeg Tideman bor adskilt fra mine svogre, så vil jeg give til min kones moder af mit eget gods 20 mark i stralsundsk mønt i vor Herre Guds navn. Fremdeles giver jeg Ghese 12 mark i stralsundsk mønt i Guds navn, og de lovede penge, som jeg Ghese har givet i Guds navn, forvaltere af dem skal være min kære mand Tideke og min kære ven Klaus. Fremdeles beder jeg, Ghese, mine kære svogre både Heinrich Mordop og Johannes von Esen, at de er velvillige over for min kære mand Tideke for min skyld, thi han har gjort meget på grund af sin gode vilje og har således taget sig af mine kære børn, at jeg takker ham af hele min sjæl. Fremdeles tilkommer boden ikke nogen anden end min kære mand Tideke, thi han har sørget for alting der. Dette er sket i Falsterbo foran fogeden fra Stralsund Walter Isenbruck samt Arnold Kremer og Tideke Schroder i det Herrens år 1356 seks dage efter Michaelis.