1358. 8. marts. Prag


Kejser Karl 4. overdrager rigsskatten af Lübeck, som hidtil har været betalt kong Valdemar 4. Atterdag, til hertug Rudolf af Sachsen.

Tekst

Karolus quartus diuina fauente clementia . romanorum imperator semper augustus et Boemie rex notum facimus tenore presentium uniuersis / quod quia alias clare memorie illustri Rudolfo quondam . Saxonie duci . sexingentas[1] . libras monete ciuitatis lubizensis / quas anno quolibet ciues eiusdem ciuitatis nobis et imperio sacro / tenentur soluere / meminimus de putasse iuxta litterarum nostrarum continentiam quas eidem erogasse dinoscimur super eo / que tamen annis pluribus non prouenerunt neque solute sunt prefato Rudolfo Saxonie duci dum uiueret . propterea quod magnificus princeps dominus Woldemarus Dacie rex illustris frater noster karissimus easdem percepit . ad deputationem nostram quam . etiam specialibus nostris litteris . sibi . fecisse dinoscimur prout eedem littere attestantur / ♦

Nos de speciali celsitudinis nostre gratia uolentes illustri Rudolfo moderno duci Saxonie . sacri romani imperii archimareschallo principi et auunculo nostro dilecto de negligentiis et dampnis huiusmodi restaurationem et recompensam facere generosam / sibi census seu redditus annuos . dicte ciuitatis lubicensis uidelicet anno quolibet sexingentas[2] libras monete eiusdem ciuitatis / quas / ciues ibidem nostri et imperii sacri . fideles dilecti nobis et eidem imperio anno quolibet tenentur et debent soluere percipiendas deputamus . exnunc in antea sub conditionibus infrascriptis . ita uidelicet quod . dicti ciues lubecenses / census huiusmodi retentos / et in sua potestate repositos annis preteritis uidelicet anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto et septimo atque presenti . seu nunc currenti anno et deinceps . proxime . subsequentibus octo annis continuis . prefato Rudolfo .. Saxonie duci . uel cui ipse committendum duxeriet / in terminis . debitis et consuetis in et pro quolibet predictorum undecim annorum modo premisso . dare debeant . et cum integritate persoluere occasione contraria non obstante \ presentium sub nostre imperialis maiestatis sigillo testimonio litterarum . ♦

Datum Prage anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octauo die octaua mensis martii regnorum nostrorum anno duodecimo imperii nostri tertio.

1. sexingentas] = sexcentas. 2. sexingentas] = sexcentas.

Oversættelse

Vi Karl 4. ved Guds lykkebringende nåde romernes altid ophøjede kejser og konge af Böhmen gør bekendt for alle med nærværende brevs ordlyd, at, fordi vi erindrer til en anden tid at have overladt Sachsens forhenværende hertug, den strålende Rudolf, lysende minde, 600 pund af byen Lübecks penge, som denne bys indbyggere hvert år er forpligtet til at betale Os og det hellige rige i henhold til indholdet i den skrivelse, som vi vides at have tilstået ham angående dette; og fordi disse penge imidlertid ikke igennem mange år er frembragt og betalt førnævnte hertug Rudolf af Sachsen, medens han levede, idet den strålende fyrste hr. Valdemar, Danmarks konge, vor allerkæreste berømmelige broder, oppebar samme i henhold til vor tildeling, som vi vides at have gjort ham med vort særlige brev, sådan som samme breve bevidner, har Vi af vor højheds særlige nåde overladt den nuværende berømmelige hertug Rudolf af Sachsen, det romerske kejserdømmes ærkemarskal og kurfyrste, vor elskede onkel, idet vi ønsker at gøre ham gavmild kompensation for disse forsømmelser og skader, den årlige skat - eller indtægt - af nævnte Lübeck by, 600 pund af samme bys mønt, som borgerne sammesteds, tro over for Os og det hellige rige, elsket af Os, er forpligtet til og bør betale Os og samme rige hvert år, at oppebæres fra nu af og fremover på følgende betingelser: nemlig at nævnte lübeckerborgere skal indgive og fuldkommen betale den tilbageholdte og i deres varetægt henlagte skat, nemlig for Herrens 1356nde, 1357nde og det nuværende - eller nu forløbende - år og dernæst i de næste 8 sammenhængende år til førnævnte hertug Rudolf af Sachsen eller hvem, han giver fuldmagt, til de skyldige og sædvanlige terminer i og for hvert af de førnævnte 11 år på førnævnte måde. Intet må stå herimod. Nærværende skrivelse under vor kejserlige majestæts segl til skrivelsens vidne. Givet i Prag i Herrens 1358nde år på den ottende dag i måneden marts i vore rigers tolvte år, kejserdømmets tredje.