1358. 11. april.


Tingsvidne af Kinds herredsting, hvor iblandt udstederne nævnes Oluf Djäkn, høvedsmand over Nørre Halland.

Tekst

Tingsvidne af Kinds herredsting, hvor iblandt udstederne nævnes Olauus Dyækn prefectus Norræ Hallandie

Oversættelse

Tingsvidne af Kinds herredsting, hvor iblandt udstederne nævnes Oluf Djäkn, høvedsmand over Nørre Halland