1366. 24. februar.


Johan og Hartvig Hummersbüttel kvitterer for modtagelsen af 630 mark lybsk og beder om at få gældsposten slettet fra Niederstadtbuch.

Tekst

Omnibus ad quos presens scriptum peruenerit ego Iohannes Huͤmmersbutle miles et Hartwicus Huͤmmersbuͤtle frater meus armiger cupimus fore notum per presentes publice protestando nos integre ad nostram uoluntatem recepisse a discretis uiris domino Marquardo Rutensten consule lubicensi et Iohanne Rutensten fratre suo Iohanne Crowel et Iohanne Herborch ciuibus lubicensibus sexcentas marcas et triginta marcas lubicenses . in quibus nobis coniuncta manu tenebantur obligati ita uidelicet quod nos et nostri heredes dictas quatuor personas et eorum heredes dimittimus quitos penitus et solutos ratione pecunie antedicte / amplius nihil causando . super ipsos in futurum ratione premissorum ♦

Et hec pecunia supradicta est scripta in inferiori libro ciuitatis lubicensis . quare honorabiles uiros . et discretos dominos proconsules et consules ciuitatis lubicensis deprecantur studiose ut prescriptam pecuniam ex dicto registro ciuitatis lubicensis delere faciant penitus et . ex toto / nam firmus respectus ad nos haberi debeat et fides creditiua quod nulla monitio secundaria aut impetitio prefatos . dominos proconsules et consules ciuitatis lubicensis . per nos aut per nostros heredes subsequi debeat in futurum scilicet de exseptione[1] et cancellatione pecunie supradicte . ♦

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. datum anno domini m° ccc° lx sexto in die sancti Mathie apostoli gloriosi.

1. exseptione] = exceptione.

Oversættelse

For alle, hvem nærværende skrivelse når frem, ønsker jeg Johan Hummersbüttel, ridder, og min broder Hartvig Hummersbüttel, at bekendtgøre ved nærværende skrivelse ved at erklære offentligt, at vi fuldkommen efter vor vilje fra de gode mænd hr. Markvard Rutensten, rådmand i Lübeck og Johan Rutensten, hans broder, Johan Crowel og Johan Herborch, borgere i Lübeck har modtaget 630 lybske mark, som de skyldte os med samlet hånd, således at vi og vore arvinger lader nævnte fire personer fuldstændigt kvitterede og frie, hvad angår førnævnte pengesum ved ikke yderligere i fremtiden at føre sag mod dem på grund af det førnævnte. Og pengebeløbet er nedskrevet i byen Lübecks nedre bog[A], hvorfor de ærværdige og gode mænd, byen Lübecks borgmestre og rådmænd indstændigt bedes se til at slette førskrevne penge fra byen Lübecks nævnte bog helt og holdent, thi fast tillid bør næres til os og oprigtig tiltro, at intet yderligere krav eller anklagepunkt i fremtiden skal følge førnævnte herrer borgmestre og rådmænd i byen Lübeck, ved os eller ved vore arvinger angående udtagelse og udstregning af ovennævnte penge. Til denne sags vidnesbyrd er vore segl vedhængt nærværende skrivelse. Givet i Herrens 1366nde dag på sankt Mathæus' dag, den glorværdige apostel.

A. dvs. Niederstadtbuch, som havde navn efter sit opbevaringssted, rådhusets nedre etage.