1366. 15. marts.


Erik Ebbesen befuldmægtiger Godeke Mynter til at modtage godset, som var tilbageholdt af rådet i Lübeck.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus Ebbeson salutem in domino sempiternam . ♦

Notum facio uniuersis / me / uiro discreto Godekino Mynteer presentium ostensori auctoritatem plenam tenore litterarum presentium contulisse sistas meas et res meas in eisdem depositas ab honorabilibus dominis proconsulibus et consulibus in Lybek quas ipsi honorabiles domini fecerunt impediri et desumi de hospitio Herberti Kyle burgensis in Lybek exigendi nomine meo et leuandi ♦

Promitto insuper me ratum et gratum habiturum quicquid idem Godekinus Mynteer ex parte mea rite fecerit in premissis . ♦

In cuius rei testimonium sufficiens et euidens feci sigillum meum apponi presentibus et affigi sub anno domini millesimo trescentesimo sexagesimo sexto dominica medie quadragesime qua cantatur officium letare.

Oversættelse

Til alle, der ser nærværende skrivelse, Erik Ebbesen med evig hilsen i Herren. Jeg bekendtgør for alle, at jeg til den gode mand Godeke Mynter, fremviser af dette brev, ved dette brevs ordlyd har overdraget fuldmagt til i mit navn at kræve og fjerne mine kister og ting i disse anbragt af de ærværdige herrer borgmestre og rådmænd i Lübeck, som lagde bånd på godset og lod det tage fra lübeckerborgeren Herbert Kiels residens. Jeg lover herudover at ville overholde hvad som helst, samme Godeke Mynter på mine vegne måtte gøre forskriftsmæssigt med hensyn til førnævnte. Til denne sags rigelige og tydelige vidnesbyrd har jeg ladet mit segl ved- og tilføje nærværende brev for Herrens 1366nde år på midtfastens søndag, hvor messen 'Fryd dig!' synges.