1367. 9. marts. [Stralsund]


Søstædernes sendebude meddeler de preussiske stæder, at de har sendt Alardus til kongen af Danmark for at forhandle.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Preuss. UB. l.l.

Tekst

Salutacionem amicabilem premittimus sincero in effectu. Amicabilibus honestatibus uestris cupimus palam esse presencium sub tenore nos ob amorem exspectabilis et magnifici domini magistri generalis Prucie ac uestri honorandum uirum dominum Alardu[m] ad regem Danor[um] pro negociis et factis uertentibus inter dictum dominum magistrum et uos ex una et dictum regem parte ex altera et apud dictum regem peragendis iuxta recessum eiusdem domini Alardi a uobis factum uelle finaliter ac cicius, ut poterimus, transmittere; et quidquid sibi de huiusmodi negociis occurrerit pro responso, ipso redeunte uobis insinuabimus cicius, ut poterimus. Deus noster sit uobiscum in gracia sempiterna. Datum dominorum consulum Sunde[n]siu[m] sub secreto feria tercia post Inuocavit.

Oversættelse

Vi forudsender venlig hilsen oprigtigt og eftertrykkeligt. Vi ønsker, det skal være åbenlyst for jeres elskværdige ærværdigheder under nærværende brevs ordlyd, at vi på grund af kærlighed til den højtrangerende og stormægtige hr. Preussens stormester og jer endelig og så hurtigt, vi kan, vil sende ærværdig mand Alardus til Danmarks konge for forhandlinger og sager at vende til at gennemføre hos nævnte konge imellem nævnte hr. højmesteren og jer på den ene side og nævnte konge på den anden i henhold til beslutningen om samme hr. Alardus truffet af jer; og hvad som helst der falder ud som svar for ham, vil vi meddele jer så hurtigt, det er os muligt, ved hans tilbagekomst. Må vor Herre være med jer i evig nåde. Givet under d'herrer sundensiske rådmænds segl tirsdagen efter invocavit.