[1367]. 10. juni. Marienburg


Højmesteren for Den tyske Orden beder borgmester og råd i Thorn om at komme til ham til rådslagning, da kongen af Danmark har tilbudt at komme til Stralsund ifølge Alards oplysninger.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Preuss. UB. l.l.

Tekst

Homeister. Noch fruntlichim gruse. Ir burgermeister und ratlute wisset, das her Alard vom Sunde, der an den kuning von Denemarken gesant wart, uns enpotin hat, wi das her by dem kuninge da gewest sy und syne botschaft da gewurben habe. Des ist der kuning czu rate wurdin und hat syn eyne tag genomen uf sente Iohanis baptiste tag, also das der kuning selbir czu dem tage czum Sunde komen wil uf die selbe czit. Darumme bitte wir uch, das ir uweren rat czu uns sendit, also das sy by uns syn czu Marienburg bis dinstag czu tercien cz{ie}t. Ouch tut wol und richtit us eynen virstendigen, virrichtigen man und redelichen botin, das der mete kome, ab man is czu rate werde, das der sundir eyns ouch czu dem tage cz{ie}. Und wand di czit kurcz ist und nu{e} der kunig selbir dahen komen wil, als man sait. Ouch was uwere burgere von des kuningis wegin schadin genomen haben, das losit eigintlich beschriben, das man das mete dahen czum tage brenge. Geg[eben] czu Mar[ienburg] am dunrestage in der Pfingist wochen.

Oversættelse

Højmester. Efter venlig hilsen. I borgmestre og rådsherrer skal vide, at hr Alard fra Stralsund, som blev sendt til kongen af Danmark, har meddelt os, hvorledes han har været hos kongen og der har fremført sit ærinde. Det har kongen overvejet og har fastsat et møde på Johannes Døberens dag, således at kongen selv vil komme til Stralsund til mødet på samme tid. Derfor beder vi Eder om at sende Eders råd til os, således at de er hos os på Marienburg inden tirsdag den tredie time. Og handl vel og udrust en forstandig dygtig mand og et hæderligt bud, at han kommer med, hvis man kan blive enige om, at han også drager til mødet. Også fordi tiden er knap, og kongen nu selv vil komme dertil, som man siger. Og hvad Eders borgere har lidt af skade på kongens vegne, lad det skrive omhyggeligt op, at man kan bringe det med til mødet. Givet på Marienburg torsdag i pinseugen.