[1367. efter 11. juli].


[De preussiske stæder] takker [Lübeck] for et brev til flådens høvedsmand med henvisning til en dansk troppekoncentration i Øresund og beretter om afsendelsen af 40 nederlandske og preussiske skibe dertil og beder om nødvendigt om støtte til disse.

Tekst efter Preuss. UB l.l.

Tekst

Obsequiose promptitudine uoluntatis. Domini et amici karissimi, noueritis nos dignanter amanterque suscepisse litteras uestras monitorias missas capitaneo tocius apud nos classis, in quibus scripseratis Dacie regem iacere in Norsund ualde fortem hostiliter cum exercitu copioso nos et nostros inpugnaturum. Pro quibus quidem litteris uobis regraciamur perimmensum. Uerumptamen, antequam littere uestre de eodem ad nos deuenere, ipsi Campenses, illi ex Zudirse, Anglici, Flamingi et nos pariter preparauimus XL naues meliores, quas habuimus, uelificaturas ballast propere uersus Norsund uel Gelland. Peruenerunt cum multis hominibus ualde bene armatis sagittariisque. Qui cum ante Norsund uel Gelland peruenerunt, qualiter in Norsund stant seu se disponent, uelit temptari; quibus si indiguerint et uos requisitos habuerint, cum nauibus et hominibus armatis, inquantum poteritis, indefesse subueniatis, ut eo melius nos et uos una dampna intollerabilia amouere Deo adiuuante ualeamus. Pro quo nos petimus ampliori, qua possumus, prece uolentes pro eo uestris iugiter precaminibus coaptari. In Christo ualete. Datum sub secreto, quo utimur ad presens, anno etc.

Oversættelse

Med redebon og føjelig vilje. I skal vide, kæreste herrer og venner, at vi elskeligt og med velvillighed har modtaget jeres påmindelsesbreve sendt til høvedsmanden over hele vores flåde, i hvilket brev I skrev, at Danmarks konge lå i Øresund, særdeles stærk og fjendtlig med en veludstyret hær, for at bekæmpe os og vore. Vi takker jer umådeligt for dette brev. Imidlertid forholder det sig sådan, at vi, før jeres brev ankom til os, og ligeledes de fra Zuidersøen, englændere og flamlændinge havde udrustet 40 bedre skibe til at sejle ballast[A] ilsomst mod Øresund eller Gellen. De er ankommet med mange stærkt bevæbnede mænd og bueskytter. Da disse er nået frem til Øresund eller Gellen, vil det undersøges, hvordan de kommer til at stå eller fordele sig. Hvis de får brug for støtte, og vi beder jer herom, skal I, så godt I overhovedet formår, komme uden nølen for at vi sammen med jer desto bedre med Guds hjælp formår at afværge utålelig skade. For dette formål beder vi med så stor bøn, som vi kan, idet vi selv ønsker at indordne os jeres bønner uophørligt for dette. Vær styrket I Kristus. Givet under seglet, som vi bruger for nærværende, år og så videre.

A. Der må menes mandskab.