1368. før 2. april. [Prag]


Kejser Karl IV svarer på de preussiske stæders klager og meddeler, at han skriftligt over for kongen af Danmark, markgreven af Brandeburg og hertugerne af Schweidnitz og Stettin har arbejdet på, at der skulle sluttes fred mellem kongen og dem; i hvert tilfælde en våbenstilstand inden Mortens dag.

Tekst

Fideles dilecti, legaciones, super quibus nobis uestras scripsistis litteras, plene intelleximus et sciatis, quod serenissimo regi Dacie necnon illustribus marchioni Brandinburgensi atque Swydnicensi et Stetinensi ducibus scripsimus super eo taliter, ut speramus, factum instaurauimus, quod inter dictum regem et vos fiat concordia et pax plena aut usque festum beati Martini uenturum proxime treuge fiant, ita uidelicet, quod sine metu interim possitis transfretare.

Oversættelse

Trofaste elskede venner. Punkterne, angående hvilke I har skrevet jeres brev til os, har vi forstået fuldt ud, og I skal vide, at vi har skrevet angående dette til den ophøjede konge af Danmark og endvidere de højbårne markgreven af Brandenburg, hertugerne at Stettin og Schweidnitz: således at - det håber vi - vi har sat i værk, at fuld enighed og fred kan indgås imellem jer og nævnte konge eller i hvert tilfælde våbenstilstand indtil førstkommende Sankt Mortens dag, således at I uden frygt kan sætte over havet.