1370. 5. maj. Lübeck


Rådet i Lübeck anbefaler deres udsendinge til forsamlingen i Stralsund og tilføjer, at de har modtaget forsikring om pundtoldens rette bestyrelse.

Tekst

Laude dignis et .. industriosis uiris .. dominis .. consulibus ciuitatum maritimarum. tercie partis Lubicensis. Lyuonie Prusie. Campen.. Hollandie Zelandie ceterisque maris australis ad presens in ciuitate Stralessund.. congregatis. fautoribus suis presinceris .. consules ciuitatis Lubicensis .. beniuolam in desideriis. omnis reuerencie et honoris exhibicionem ♦

Ad honestatum uestrarum presenciam. transmittimus quamdilectos uiros consulares .. dominos Iacobum Pleskowe. Zeghebodonem de Crispyn. Hermannum de Osnaburgis. Symonem Zuertingh et Gherardum de Attendorne presencium oblatores. attente rogitantes quatenus uerbis et dictis eorum nostro nomine uobis referendis.. fidem adhibere dignemini credulam tamquam nostris promittentes per fidem et honorem nostram nos gratum et ratum obseruaturos quidquid per predictos nostros consulares nuncios nostros plenipotentes actum placitatum concordatum seu quomodolibet factum fuerit in presentibus placitis uobiscum pertractandis. ♦

Ceterum constituti coram nobis fidedigni uiri domini Hinricus de Loo. Albertus Tranelman. Iohannes Langhe Iohannes Clyngenbergh. Hinricus Constantini et Hermannus Pepersack nostri consules dilecti. receptores et conseruatores pecunie libralis nostre ciuitatis suis legalibus. ad hoc coram nobis rite ad scripta dei corporaliter prestitis confirmauerunt iuramentis. se et quemlibet eorum pretacte pecunie librali et eius custodie fideliter prefuisse.. ♦

In quorum euidens testimonium dorsali secreti nostri affixione muniri ferimus presens scriptum\ ♦

Datum Lubicis anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo. dominica qua cantatur iubilate\\

Oversættelse

Prisværdige og flittige mænd, herrer søstæders rådmænd, den lybske tredjedels[A], Livlands, Preussens, Kampens, Hollands, Zeelands og de øvrige fra Østersøen, forsamlet i byen Stralsund, sine særdeles oprigtige venner udviser rådmændene i Lübeck velvilje i ønsket om al hengivenhed og ære. Til jeres ærværdigheders nærvær oversender vi de særdeles kære rådmænd, Herrerne Jakob Pleskow, Segebod van Crispyn, Herman van Osnabrück, Simon Zwering og Gerhard van Attendorn, nærværende brevvisere, og beder indstændigt om, at I værdiges at udvise særdeles tiltro til deres ord og tale overbragt jer i vort navn, som var det vores, idet vi på vor tro og ære lover at holde hvad som helst for sikkert og fast, som afhandles, forhandles, aftales eller på enhver måde gøres af førnævnte vore rådmænd, vore fuldmægtige udsendinge. I øvrigt har de i vort nærvær som vidner opstillede mænd Henrik van Loo, Albert Tranelman, Johan Lange, Johan Klingenberg, Henrik Constantini og Herman Pepersack, vore kære rådmænd, opkrævere og opbevarere af vor bys pundtold[B], ifølge dennes love angående dette i vort nærvær personligt har bekræftet ved forskriftsmæssig edsaflæggelse på biblen, at de og hver og en af dem trofast har forestået pundpengene og vogtning over disse. Til dettes åbenlyse vidnesbyrd har vi fæstnet nærværende skrivelse med vedføjelse af vort segl på ryggen. Givet i Lübeck i Herrens 1370nde år på søndagen, hvor der synges Jubilate.

A. Hansestæderne var delt op i tre dele: den preussisk-westfalske del, den gotlandsk-livlandske og den lybsk-sachsiske. B. Sandsynligvis den pundtold, der blev vedtaget på mødet i Köln 1367, til finansiering af krigen mod Valdemar Atterdag.