1384. 18. november.


Ditmar Tidemansen skriver på vegne af sin søn, kanniken Frederik, til rådet i Lübeck for at få udbetalt, hvad afdøde Heinrich Truernith var denne skyldig.

Tekst

Honorabilibus dominis ac circumspectis dominis proconsulibus et consulibus lybicensibus consules ceterique ciues ripenses salutem in omnium saluatorem . ♦

Ad notitiam uestre reuerentie deducimus in hiis scriptis . quod constitutus personaliter coram nobis uir discretus Thedmarus Tydemanni conciuis noster per testes ydoneos et omni exceptione mayores probauit et edocuit se nomine dilecti filii sui domini Frederici . ripensium ac roskildensium ecclesiarum canonici . cuidam Henrico Trwernyth . quondam conciui uestro triginta quinque pecora circa festum natiuitatis uirginis Marie gloriose pro sexaginta sex marchis denariorum lybicensium in domo Petri dicti Iwl consulis flensborgensis circa proximum festum beati Michaelis ad manus huiusmodi domini Frederici . integraliter persoluendis[1] . ueraciter uendidisse . iam uero terminus solutionis est lapsus et summa pecunie pretacta restat prorsus insoluta . ♦

Uos igitur in domino habemus intime exoratos quatinus causa iustitie exigente exhibitori presentium Thedmaro Tydemanni scripto in suo negotio fauorabiles seu eius fideli nuntio qui presentium litteras in presentiam uestram perduxerit adiuuando eum ut huiusmodi lxvi marcharum denariorum lybicensium nomine filii sui supradicti nec agentis in remotis poterit adipisci . scientes nos uelle uobiscum si casus talis seu equalis nobis occurerit promereri requisitos . ♦

Ualete in filio uirginis gloriose . Scriptum Ripis anno domini m° ccc° lxxxiiii° octauo beati Martini episcopi nostro sub secreto tergotenus affixo.

1. persoluendis] persoluens, A.

Oversættelse

Ærværdige herrer og omsigtsfulde herrer borgmestre og rådmænd i Lübeck hilser rådmændene og de øvrige borgere i Ribe i alles frelser. Vi gør med denne skrivelse Jeres Ærværdigheder opmærksom på, at den gode mand og vor medborger Ditmar Tidemansen, personligt fremkommet i vort nærvær, ved passende vidner, hævet over enhver tvivl, viste og forklarede, at han på højtiden for den strålende jomfru Marias fødsel[A] i sin søns navn, ribe- og roskildekanniken Frederik vitterligt havde solgt 35 stykker kvæg til en vis Heinrich Truernith, jeres afdøde medborger, for 66 mark lybske penge at indløses fuldkommen i Peder Juls hus, rådmand i Flensborg, på mikkelsdag.[B] Nu er imidlertid betalingsfristen overskredet, og førnævnte pengesum er forblevet uindløst. Derfor beder vi jer indstændigt i Herren, at I ud fra retfærdens krav vil vise jer gunstige over for nævnte Ditmar Tidemansen, dette brevs fremviser, i sit forehavende, eller dennes troværdige udsending, som måtte fremføre nærværende skrivelse for jer, ved at hjælpe ham, at han kan komme disse 66 mark lybske penge i hænde i sin ovennævnte søns navn, denne, som ikke begiver sig til det fjerne. I skal vide, at vi, hvis en sådan eller lignende sag opstod hos os, rekvireret herom, ville gøre os fortjent hos jer. Skrevet i Ribe i Herrens 1384nde år på ugedagen for den hellige biskop Martin under vort segl påtrykt bagsiden.

A. 8. september. B. 29. september.