1385. 13. oktober. Dragør


Klaus Kowal, Henrik Fredag og Jakob Arwersen erklærer, at fogeden i Dragør har bilagt en strid om et skib.

Tekst

Wytlik sy al den ghenen de dessen bref zen vnde horen lezen dat wy ik Clawes Kowal vnde Henrik Vrygdach borgher tho dem Sunde vnde houetlude des kopmannes tho Drakor vnde von Jacop Arwers zone en houetman der van Hollande al dar sulues tho Drakor weren twe ghe sellen de ene het zik Hans Hus[...]nen[1] vnd en de het Wederik vnd spreken ene scuten an tho Drakor de boret en de het Godeke Stander des antworde Godeke dar tho vnd zeghede dat he de scuten hadde koft tho Lubeke van enem de het Tydeke Herberghe vnd were sin rechte kofte kop vnd de anderen[2] zegheden it were ere echtliks rechte vnd des ghinghen wy mit in vor den voghet tho Drakor vnde do moste Godeke borghen setten vor de scuten dartho en de nicht entweren scolde myt nener lyge arghelist dartho wart em delet tho enem rechte dat he bewysinghe scal bringen van dem manne de he de scuten van kofte binnen jar vnd daghe edder den scuten wedder tho antworden in aller mate alse he de vorlanghet heft. Tho tughe desser vor screuenen stucke zo hebbe wy ik Clawes Kowal vnde Henrike Vrygedach vnde Jacop Arwes zone vnse ingheseghele henghet an dessen bref de gheuen vnde screuen is tho Drakor na goddes bord drutteyn hundert iar in dem vif vnde achteghesten jare xiiij daghe na sunte Mychelis daghe.

1. Hus[...]nen] 2-3 bogstaver ulæselige, A. 2. anderen] deren tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev og hører det læse, at vi, jeg Klaus Kowal og Henrik Fredag, borger i Stralsund og høvedsmænd for købmanden i Dragør og Jakob Arwersen, høvedsmand for dem fra Holland sammesteds i Dragør var to mænd, den ene hed Hans Hus[...]nen[A] og en, der hed Viderik, og de krævede en skude i Dragør, den tilhørte en, der hed Godeke Stander. Dertil svarede Godeke og sagde, at han havde købt skuden i Lübeck fra en, der hed Tydeke Herberge, og det var hans retmæssige køb, og de andre sagde, at det var deres retmæssige rettighed, og derfor gik vi med dem til fogeden i Dragør, og der måtte Godeke stille kaution for skuden, for at han ikke skulle snyde dem med nogen slags svig. Dertil blev det meddelt ham på behørig vis, at han skal bringe bevis fra den mand, som han købte skuden fra inden for år og dag eller igen overdrage skuden på alle måder, som han har forlangt. Til vidnesbyrd om disse førnævnte stykker så har vi, jeg Klaus Kowal og Henrik Fredag og Jakob Arwesen, hængt vore segl på dette brev, som er givet og skrevet i Dragør efter Guds fødsel 1300 år i det 85. år 14 dage efter sankt Mikkels dag.

A. 2-3 bogstaver ulæselige.