1387. 21. september. Rostock


Rådmændene i staden Rostock meddeler, hvilke betingelser der i 1386 i Lübeck under mægling hos dronning Margrete og stæderne Hamburg, Lüneburg, Stralsund, Wismar og Rostock blev aftalt for et forlig i striden mellem greverne af Holsten og Lübeck.

Tekst

Al den ghenen de dessen iegenwordigen bre{e}ff zeen edder horen lesen beghere wi radmanne to Rozstok witlik to wesende vnde betughen openbare dat de e{e}rbaren manne her Johan van der Aa vnser stad borgermester vnde her Arnd Belster vnse leue mederadman de in deme iare negest geleden weren to Lubeke ouer den deghedingen vmme de twidracht vnde manynge de de van lubeke hadden iegen en del der holsten heren manne alse vmme de schicht de se weren mit Detlef vnde Godscalk Gotendorpe vor erer stad vnde wolden en de afghewunnen hebben vnde se lyues vnde gudes vorderuet hebben vnde vmme den dodslach de an eren vogeden vnde denren gescheen was der de heren greue Clawes greue Alf vnde greue Gherd van Holsten vnde de van Lubeke in beyden siden bleuen bi der hoghgeborenen vorstinnen vrowen Margareten, konynginnen to Norwegen vnd bi den steden Hamborgh Lunenborgh Stralessund Wismer vnde bi den vorbenomeden vnser stad borgermestere vnde radmanne. Des hebben de suluen vnse borgermester vnde radman vns geseght vnde berichtet dat en des vordenke dat id gedegedynget vnde v{e}tgesproken ward in der wise alse hirna gescreuen steyt... (jf. Nr. 247) Vnde des to tuge dat vnse borgermester vnde mederadman vorbenomet al de vorschreuenen stucke vns gheseght vnde berichtet hebben so hebbe wi radmanne der stad to Rozstok vnse grote ingezegel vor dessen iegenwordigen bref gehangen laten de geuen is to Rozstok na godes bord drutteynhundert ia{e]r darna in deme souene vnde achtentigesten iare vppe sunte Matheus dagh des hilgen aposteles vnde ewangelisten.

Oversættelse

Vi rådmænd i Rostock begærer og bevidner åbenbart, at det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det læse, at de hæderværdige mænd hr. Johan von der Aa, vor stads borgmester og hr. Arnd Belster, vor kære medrådmand, som i sidst forgangne år var i Lübeck ved forhandlingerne om striden og retskravene, som de fra Lübeck havde mod en del af de holstenske herrers mænd, nemlig angående den tvist, som de havde med Detlev og Godskalk Gotendorp ved deres stad, hvor de ville have erobret den fra dem og have ødelagt dem på liv og gods, og angående det drab, som var sket på deres fogeder og tjenere, i hvilken sag de herrer grev Klaus, grev Adolf og grev Gert af Holsten og de fra Lübeck søgte en afgørelse hos den højbårne fyrstinde fru Margrete, dronning af Norge, og stæderne Hamburg, Lüneburg, Stralund Wismar og førnævnte borgmester og rådmand i vor stad. Dertil har de samme, vor borgmester og rådmand, sagt os og berettet, at de huskede, at det blev aftalt og fastlagt på den måde, som står skrevet herefter......(jf. DRB IIII 3 nr. 247). Og til vidnesbyrd om, at vor førnævnte borgmester og medrådmand har sagt og berettet os alle førnævnte punkter, så har vi rådmænd i staden Rostock ladet vort store segl hænge på dette nærværende brev, som er givet i Rostock efter Guds fødsel 1300 år derefter i det 87nde år på den hellige apostel og evangelist Sankt Matthæus dag.