1388. 13. juli. Randers


Rådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående tilbageholdelsen af randersborgeren Jons skib dersteds.

Tekst

Honorabilibus discretis uiris dominis proconsulibus et consulibus ciuitatis lubicensis consules in Randershusen quicquid seruitii possumus et honoris. ♦

Uenerabiles domini nobis noueritis[1] quomodo quidam Nicolaus seruitor Hinrici Stunen uestri conciuis in ciuitate uestra arrestauerit quendam conciuem nostrum dictum Börn et nauem quam idem ducit sibi et cuidam dicto Iön conciui nostro pertinentem pro eo quod ut ipse Nicolaus asseruit idem Iön nuper unam reysam neglexerit ad quam predictus Nicolaus nauem suam de Randershusen uersus Lubek conduxisset unde uenerabiles domini nos honorificiis uiris innotere cupimus et in hiis scriptis publice protestamur quod eo tempore quo predictus Nicolaus ad illam reysam nauem predictam conduceret erant nobiscum uelificationes per dominos terre penitus interdicte sic quod eandem reysam interdictum dominorum prefato / conciui nostro Iön ueraciter auferebat. ♦

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est tergotenus impressum. Datum anno domini m° ccc° lxxx octauo in festo beate Margarete uirginis.

1. nobis noueritis] usikker læsemåde som følge af slitage, A.

Oversættelse

Til ærværdige og omsigtsfulde mænd, herrer borgmestre og rådmænd i byen Lübeck så meget tjenstvillighed og ære vi rådmænd i Randers formår. Ærværdige herrer for os, I skal vide, hvordan en vis Nikolaus, tjener for jeres medborger Heinrich Stunen, i jeres by har tilbageholdt en af vore borgere ved navn Bjørn og et skib, som han selv førte og som tilhørte ham og en af vore medborgere kaldet Jon. Dette fordi, sådan som Nikolaus selv har påstået, samme Jon for nylig undlod en transport fra Randers til Lübeck, til hvilken førnævnte Nikolaus skulle have lejet hans skib: ærværdige herrer, vi ønsker at gøre jer opmæksom på, højstærede mænd, og vi bekendtgør offentligt med nærværende skrivelse, at på det tidspunkt, hvor førnævnte Nikolaus ville leje førnævnte skib, var sejlads helt og holdent forbudt af landets herrer, således at herrernes forbud i sandhed umuliggjorde samme transport for vor medborger Jon. Til vidnesbyrd for dette er vort segl påtrykt nærværende skrivelses bagside. Givet i Herrens 1388nde år på dagen for Margrete, den hellige jomfru.