1390. 25. august. Münster


Rådet i Münster skriver til rådet i Lübeck angående en arv fra Kristian Coster, der døde i Skåne.

Tekst

Honorabilibus ac prudentibus uiris proconsulibus et consulibus regalis ciuitatis Lubicenses dominis amicis nostris carissimis proconsules et consules ciuitatis Monasteriensis insinuamus publice presentibus protestando quod Margareten et Gerburgis sorores nate quondam Berhardi Lares et Hadewigis Costers coniugum nostre conciues in nostra propter hoc presencia constitute presencia proposuerunt bone memorie quondam Cristiernum Costers ipsarum fratrem legitimum in regno Danorum ac terra appellata Schonen decesisse atque in uestra ciuitate quaedam res et bona post se reliquisse ad ipsas ratione hereditarie successionis legitime deuoluta. ♦

Ex eo cum ipse sint ad eadem bona eiusdem quondam ipsarum fratris ubicumque derelicta fuerint proximi et legitimi heredes atque nullus ipsis propinquior seu eque propinquus aut propinqua heres. ♦

Prout hoc dilecti conciues nostri Iohannes de Werden et Hermannus dictus Hauere desuper in testimonium producti prestitis iuramentis in nostra presencia debite confirmauerunt memorateque sorores meliori modo quo potuerunt fecerunt constituerunt et ordinauerunt discretum uirum Rikardum de Werden presencium litterarum ostensorem coram nobis presentem ac onus ipsum in se sponte suscipientem in uerum legitimum et plenipotentem procuratorem atque nuntium separalem ad petendum monendum extorquendum et subleuandum nomine ipsarum premissa bona per obitum predicti quondam ipsarum fratris ubicumque fuerint derelicta et ad alia omnia et singula faciendum et dimittendum quae ipsemet constituentes facere possent si personaliter interessent et qua in premissis fuerint necessaria seu quomodolibet oportuna gratum et ratum habiture quicquid per eundem procuratorem factum seu dimissum fuerit in premissis. ♦

Rogamus igitur discreciones uestras honorabiles presentibus studiosis quatenus omnia et singula bona per obitum dicti quondam Cristiani Costers in uestra ciuitate derelicta prefato Rikardo procuratori totaliter et expedite nostrarum precum intuitu presentari faciatis firmum respectum certamque confidentiam ad nos optinendo quod occasione bonorum dicto procuratori de huiusmodi bonis presentatorum nulla noua actio seu posterior impeticio uos aut quemcumque aliorum subsequi debeat ab homine quomodolibet in futurum. ♦

Nam de eo iuxta nostram consuetudinem ab Richardo Dadde et Thoma Trippermechere nostris conciuibus ydoneam recepimus cautionem. ♦

Datum sub sigillo nostre ciuitatis in premissorum testimonium appenso his litteris. ♦

Anno domini m° cccmo nonagmo crastino beati Bartholomei apostoli.

Oversættelse

De ærværdige og kloge mænd, borgmestre og rådmænd i den kongelige by Lübeck, vore allerkæreste herrer og venner meddeler vi borgmestre og rådmænd i byen Münster og erklærer offentligt i nærværende skrivelse, at søstrene og vore medborgere Margrete og Gerburgis, døtre af ægtefællerne forhen Bernhard Lare og Hadewig Coster, indfandt sig i vort nærvær på grund af følgende sag: de gjorde rede for, at deres forhen legitime broder - lykkeligt minde - Kristian Coster var afgået ved døden i danernes rige, i landet kaldet Skåne, og at han i jeres by havde efterladt sig nogle ting og gods tilfaldet dem ved ret arvs skiftegang. Derfor, da de er nærmeste og legitime arvinger til det samme fordum deres broders gods, hvor end det er efterladt, og ingen er nærmere arving end dem eller i lige grad nær arving ifølge det, vore kære medborgere Johan de Werden og Herman kaldet Havere, efter at være ført til vidnesbyrd desangående med edsaflæggelse, bekræftede fyldestgørende i vort nærvær; og da de omtalte søstre så godt de kunne har udnævnt, opstillet og indsat omsigtsfuld mand, Richard de Werden, nærværende brevviser, til stede i vort nærvær, hvor han frivilligt påtog sig denne byrde, til sand, legitim og fuldmægtig prokurator og særlig budbringer til i deres navn at søge, kræve, udvirke og oppebære førnævnte af deres førskrevne fordum broder efterladte gods, hvor end det er, og til at gøre og afvikle alt andet, som konstituenterne selv kunne gøre, hvis de var personligt til stede og til hvad, der måtte være nødvendigt eller på nogen måde fordelagtigt i forbindelse med dette. Og de vil betragte alt, som gøres eller afvikles i forbindelse med denne sag af den samme prokurator som godkendt og stadfæstet. Vi beder derfor jeres excellencer med nærværende hengivne skrivelse om på tilskyndelse af vore bønner helt og uhindret at sørge for overdragelse af alt det ved nævnte forhen Kristian Costers død efterladte gods i jeres by til førnævnte prokurator, Richard. I får fuld garanti og sikker troskab hos os om, at angående gods fra det arvegods der skal overdrages nævnte prokurator skal ingen ny stævning eller noget yderligere krav følge jer eller nogen som helst andre på nogen måde fra et menneske i fremtiden. Thi angående dette har vi ifølge vor skik modtaget passende garanti fra vore medborgere Richard Dadde og Thomas Trippermacher. Givet under vor bys segl, føjet til denne skrivelse til vidnesbyrd om det skrevne i Herrens 1390nde år dagen efter den hellige apostel Bartholomæus.