1390. 26. december.


Ivan Nielsen skøder Aksel Mogensen sin del af Ellehavegård.

Tekst efter Thiset l.l.

Tekst

Jtem ith breff, att Jffuen Nielszøn skøder Axell Mogenszøn all sin partt y Ellehaffue gord oc wdi en gaarde sede ibid., som hand arffuede effter sin moder. Dat. sanctj Staffens dag mcccxc

Oversættelse

Fremdeles et brev, at Ivan Nielsen skøder Aksel Mogensen sin hele del i Ellehavegård og i en gårdsæde sammesteds, som han arvede efter sin moder. Givet Sankt Stefans dag 1390.