1392. 21. april. Flensborg


Gejstligt vidnesbyrd om Reineke Skrædders gave til helligåndshuset i Flensborg.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Alwaritus Wlsbrok Ywarus Nicholai et Iohannes Laurentii sacerdotes ecclesiarumque rectores Sleswicensis dyocesis salutem in domino ♦

Notum facimus uniuersis presentibus et futuris / nos uidisse et certissime inspecsisse quasdam litteras apertas consulum Flensborgensium signatas ipsorum pendente sigillo in possessione Ketilli presbyteri perpetui officialis in capella sancti spiritus in Flensborg confectasque super quadam prebenda in predicta domo sancti spiritus in Flensborg non abolitas non rasas / nec aliquantum uitiatas quarum tenor de uerbo ad uerbum est talis (= 1326. 14. april) ♦

Sigillum uero quo predicte littere consulum Flensborgensium fuerant et sunt sigillate fuit omnimodo tale uelut presentibus litteris ab marca est impressum ♦

In cuius inspectionis et uisitationis uerius testimonium sigilla nostra sunt appensa ♦

Datum anno domini m°c°c°c° nonagesimo secundo dominica qua cantatur quasi modo geniti et cetera.

Oversættelse

Alver Ulsbrok, Ivar Nielsen og Jens Larsen, præster og sognepræster for kirker i Slesvigs stift, hilser alle, der ser nærværende skrivelse, i Herren. Vi bekendtgør for alle nuværende og kommende, at vi har set og på det sikreste inspiceret et vist åbent brev fra rådmændene i Flensborg, forsynet med deres vedhængende segl i den ved Flensborgs helligåndskapels evige officials og præsts, Kjelds, besiddelse, udfærdiget med henblik på et vist præbende i førnævnte helligåndshus, uskadt, uskrabet og fri for enhver fejl; ordlyden er fra ord til andet således (= 1326. 14. april). Det segl, med hvilket førnævnte flensborgensiske rådmænds brev var blevet og var beseglet, var i sandhed på enhver måde således, som det er trykt på nærværende brev med et mærke. Til denne inspektions og dette eftersyns sandere vidnesbyrd er vore segl vedhæftet. Givet i det Herrens 1392. år på søndagen, på hvilken der synges quasi modo geniti og så videre.