[1395. juni-1412] .


Landstingsvidne angående skødning af gods til biskop Peder Jensen [Lodehat]

Tekst

Hans Gyrsting, landtzdommers things widne, med huilcked hand giør witterlig, att Tosten Winstermand, haffuer skiødt bisp Peder sit godtz i Aatz herrit, och Østerup i Mierløsze herrit ♦ Datum 1390. Latine.

Oversættelse

Landsdommer Jens Gyrstinges tingsvidne med hvilket han gør vitterligt, at Torsten Venstermand har tilskødet sit gods i Odsherred og Østrup i Merløse herred til bisp Peder. Givet 1390. Latin.