1397.


Kong Erik af Pommern skænker Grimstrup til et kommende kloster.

Tekst

Kong Erickis breff om Grimstorp att skulde byggis itt closter ♦ 1397.

Oversættelse

Kong Eriks brev om Grimstrup, at der skulle bygges et kloster. 1397.