1401. 4. januar.


Guardianen for franciskanerklostret i Stettin m.fl. har tilladt de Dragørfarere, der i lang tid årligt ved høsttid plejede at komme til Dragør i Danmark for at drive handel og fiskeri, som stadigvæk gør det og til evig tid vil og kan gøre det, at bygge og indrette et kapel i klostret, hvori de vil bede for købmændenes broderskab. Desuden lover de, at hvis købmændene indstiller sejladsen til Dragør og vælger en anden fiskeplads , hvis det skulle ske, at den førnævnte stad Dragør i Danmark skulle blive generet eller plaget af denne handel og dette fiskeri, som nu finder sted, med den følge at købmændene fremover ikke tager til denne stad Dragør, som de på nuværende tidspunkt har navn af, og heller ikke vil tage dertil, men i stedet tager til en anden stad, som behager dem, så skal de yderligere anerkende denne aftale og gentage den i et nyt brev.

Tekst efter og arkivalske oplysninger efter Hans. UB

Tekst

Guardianen for franciskanerklostret i Stettin m.fl. har tilladt de Dragørfarere, de des yares yn hervesttiden yn der stede tho Drakoer des rykes unde der erden Dennemarken aldus langhe hebben gheploghen unde yeghenwardich plegen unde an thokomenden ewigen tiden willen unde moghen ere kopenschop unde vyscherye tho ovende, at bygge og indrette et kapel i klostret, hvori de vil bede for købmændenes broderskab. Desuden lover de, at hvis købmændene indstiller sejladsen til Dragør og vælger en anden fiskeplads scheghe dat de eerghenante stede Drakor der Denen lant vorstoret worde edder worde vorerghert yn sodaner kopenschop unde vyscherie, also dar n{ue} ys, so dat de koplude up de sulve stede Drak{oe}r, dar se nů den namen aff hebben, alle jar nicht en toghen unde rokeden ok dar nicht to teende, over an eyne andere stede, war en dat behaghede, så skal de yderligere anerkende denne aftale og gentage den i et nyt brev

Oversættelse

Guardianen for franciskanerklostret i Stettin m.fl. har tilladt de Dragørfarere, der i lang tid årligt ved høsttid plejede at komme til Dragør i Danmark for at drive handel og fiskeri, som stadigvæk gør det og til evig tid vil og kan gøre det, at bygge og indrette et kapel i klostret, hvori de vil bede for købmændenes broderskab. Desuden lover de, at hvis købmændene indstiller sejladsen til Dragør og vælger en anden fiskeplads, hvis det skulle ske, at den førnævnte stad Dragør i Danmark skulle blive generet eller plaget af denne handel og dette fiskeri, som nu finder sted, med den følge at købmændene fremover ikke tager til denne stad Dragør, som de på nuværende tidspunkt har navn af, og heller ikke vil tage dertil, men i stedet tager til en anden stad, som behager dem, så skal de yderligere anerkende denne aftale og gentage den i et nyt brev.