1401. 10. januar.


Sigfred Dosenrode, ridder, kvitterer dronning Margrete for 250 lybske mark, som hr. Henrik von Ahlefeld har overbragt ham.

Tekst efter A

Tekst

Ik Syuerd Dosenrode ridder bekenne vnde betůghe in desseme breue vor al den de nů zynt vnde noch to komen moghen dat ik hebbe oppe boret to voller noghe driddehalf hundert Lubesche mark van her Hinrike van Aleuelde de he my to dancke wol betalet heft van myner leuen ghnedighen vrowen weghen koningynne Margreten koningynne to Dennemarken to Norweghen vnde to Sweden vnde ik vnde myne eruen laten q{ue}id leddich vnde l{oo}s in dessem breue desse vorscreuen myne leuen ghnedighen vrowen vnde ere eruen vor desse vorscreuen driddehalf hundert mark vnde dancke myner leuen ghnedighen vrowen guder betalynghe vor desse vorscreuen driddehalf hundert mark vnde v{oe}r mennich gůt dat myn leue ghnedighe vrowe my dan heft vnde wyl dat gherne vorschulden vnde vordeenen woor ik mach dar yt my vøghet to donde ♦ To betůghenisse al desser vorscreuen stukke zo hebbe ik myn inghezeghel ghehenghet vor dessen breef de is gegheuen na godes b{oe}rt verteyn hundert iar vnde darna in deme ersten iare des sondaghes bynnen den achte daghen to twelften.

Oversættelse

Jeg, Sigfred Dosenrode, ridder, erklærer og bevidner ved dette brev over for alle nulevende og alle i fremtiden, at jeg til min fulde tilfredshed fra hr. Henrik von Ahlefeld har oppebåret 250 lybske mark, som han for har udredet på vegne af min kære og nådige herskerinde, dronning Margrete af Danmark, Norge og Sverige. Jeg og mine arvinger kvitterer ved dette brev min førnævnte kære nådige frue og hendes arvinger for de omtalte 250 mark og takker min kære nådige frue for god betaling af dette førnævnte beløb på 250 mark og for meget godt, som min nådige frue har gjort over for mig. Jeg vil gerne gøre mig fortjent dertil, så godt jeg kan, hvor det tilkommer mig at gøre det. Til vidnesbyrd for alle disse førnævnte punkter har jeg hængt mit segl for dette brev, der er givet i det 1401. år efter Guds fødsel søndag i ugen efter helligtrekonger.