1401. 20. januar. Helsingborg


Peder Andersen i Bosarp skøder alt det gods, han arvede efter Peder Laxmand i Danmark, Norge og Sverige, til dronning Margrete med undtagelse af Brödåkra.

Tekst efter reg

Tekst

Item skøde breffue och eyedoms breffue som Per Anderssøn i Boserop skøte drotning Margarete alt thet gotz som han erffde effter Per Laxman i Danmark i Swerige och i Norige vndertagen Brudager her Abrams gaerd i Halland gotzet staer icke alstings wedh naffn. ♦

Datum in castro Helsingborg anno domini mcccc primo feria quinta proxima post octauam epyphanie domini.

Oversættelse

Fremdeles de skødebreve og ejendomsbreve, hvorved Peder Andersen i Bosarp skødede dronning Margrete alt det gods, som han arvede efter Peder Laxmand i Danmark, i Sverige og i Norge, undtagen Brödåkra, hr. Abrahams gård i Halland; godset står slet ikke (opført) med navn.

Givet på borgen Helsingborg i det Herrens år 1401 torsdag næst efter ottendedagen efter Helligtrekonger.