1401. 24. januar.


Skødebreve og ejendomsbrev på Törringe.

Tekst efter reg

Tekst

Item skøde breffue och eyedoms breff pa Tyrdinghe som drotning M[1] køpte etcetera.

1. M] = Margrete.

Oversættelse

Fremdeles skødebreve og ejendomsbrev på Törringe, som dronning Margrete købte o.s.v.